Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Dybdebiopsi av peniskreft

Generelt

Ved superfisielle tumores (Tis-T1) er det klinisk umulig å vurdere infiltrasjonensdybde uten å gjøre en dybdebiopsi. For å kunne med trygghet velge organbevarende kirurgi  må man vite om tumor er infiltrerende og i tilfelle hvor dypt med størst mulig sikkerhet.

Ved avanserte peniskreft (T2-T4) er det klinisk problemfritt å vurdere infiltrasjonsdybden.

Biopsi fra glans penis og fra preputiet kan gjøres i lokalanestesi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020