Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av peniskreft

Cisplatin og fluoruracil anbefales som adjuvant behandling ved > pN1. 

Ved meget langtkomne tilfeller kan multimodal behandling med neoadjuvant kjemoterapi før kirurgi være aktuelt.

Photo dynamic treatment (PDT)

Ved differensiert og udifferensiert PeIN ( CIS og atypisk hyperplasi)  uten synlig tumor og hvor histologi ikke viser mistanke om infiltrerende vekst kan det være aktuelt med photodynamisk behandling (PDT). Prinsippet med denne behandlingen er at de maligne/premaligne cellene sensibiliseres for lys med bestemt bølgelengde og at disse går til grunne ved belysningen. Dette er prinsipielt samme behandling som brukes ved enkelte typer overfladisk hudkreft.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020