Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Penisreseksjon

Oppfølging

  • Observere for hematom (må eventuelt åpnes)
  • Kateteret fjernes dagen etter operasjonen
  • Informer pasienten om histologisvaret
  • Suturene oppløses innen 3–5 uker

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020