Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Penisreseksjon

Gjennomføring

Små tumorer ekstirperes i lokalanestesi, større i ledningsanestesi, eventuelt i narkose/spinalbedøvelse.

 • Sett lokalanestesi som penisblokade. Anestesien settes i penisroten.
  • Finn kanten av os pubis
  • Sett injeksjonen dypt i nervus pudendus og nervus dorsalis penisgren. Injiser langsomt.
  • La anestesien virke i 10 minutter
  • Sett lokalanestesi rundt og under tumoren. La det virke 2 minutter.
  • Test om anestesien virker med for eksempel en spiss pinsett
 • Komprimer glans/distale penis og sett på blodtomhets strikk/tang
 • Merk reseksjonskanter (frie render til sidene og dypet)
 • Reseser med god margin rundt tumor
 • Inspiser preparatet for makroskopiske render
 • Orienter resektatet og merk det med suturer mot meatus og dorsalt
 • Legg preparatet i glass med formalin
 • Vurder om det er nødvendig å reparere defekten på glans med transplantat
 • Slipp på blodstrøm og gjør hemostase med diatermi, eventuelt små omstikkinger
 • Sutur av defekt, eventuelt transplanter epitel fra preputiet/munnepitel/hud
 • Legg på vaselinkompress
 • Trekk eventuelt preputium frem
 • Legg inn et tynt kateter (Ch 10-14)
 • Lett komprimerende bamdasje   

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020