Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Penisreseksjon

Forberedelser

  • Pasienten informeres om inngrepet og oppfølgingsrutiner
  • Dybdebiopsier av tumor skal være utført og patologisvar skal foreligge
  • For eventuell epitelhudtransplantasjon klargjøres donorsted
  • Antibiotikaprofylakse (anaerob og aerobe bakterier)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020