Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Penisreseksjon

Utstyr

  • Klorhexidin 5mg/ml
  • Dekke
  • Lokalbedøvelse
  • Steril gummistrikk (stasestrikk)
  • Knivblad
  • Reabsorberbar sutur (Medikson 4.0 skjæretråd)
  • Steril vaselinkompress
  • Glass med formalin

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020