Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Penisreseksjon

Generelt

Ved lokalisert peniskreft bør man tilstrebe organbevarende behandling, særlig på yngre seksuelt aktive menn. Men ingen behandling skal velges som går på akkord med høyest dokumentert kurasjonsrate.

Peniskreft er en multifokal sykdom i epitelet på glans og indre blad av preputiet . Ved organbevarende kirurgi hvor deler av glans med epitel bevares, må pasienten få nitid oppfølging over mange år. Hvis dette ikke er mulig anbefales partiell amputasjon med fjerning av hele glans.  

Indikasjoner

  • Plateepitelkreft på penis, PeIN - T1
  • T2 egnet for reseksjon og pasienten er egnet og motivert for hyppige kontroller etter behandling

Mål

  • Kurativ organbevarende behandling av peniskreft

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020