Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved peniskreft

Enhver kombinasjon av fimose og balanitt hos voksne menn er kreftsuspekt. Disse bør få korrigert preputiet kirurgisk slik at rengjøring og inspeksjon blir mulig.

  • De tidligste symptomer hos menn med normalt romslig preputium er endring på glans og innsiden av preputiet som sår, vorter, rubor, kløe, svie, skorpedannelse eller ubehag av noe slag.
  • Senere tilkommer ulcerasjon av glans eller preputiet. Etter hvert som tumor vokser blir overflaten nekrotisk. Den blir infisert med anerobe bakterier og det oppstår vond lukt, spesielt når det foreligger fimose.
  • Smertene er ikke dominerende ved peniskreft, men hos yngre menn kan meget sterke berøringssmerter være uttalt.

Ikke sjelden overser pasientene primærtumor på grunn av fimose, eller at tumor ikke er synlig som tumor (cis). De søker lege først etter at metastasesvulstene i lyskene kjennes/sees.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020