Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved peniskreft

TNM-klassifisering av primærkreft

 • TX: Primærtumor kan ikke vurderes
 • T0: Ingen primærtumor påvist
 • Tis: Carcinoma in situ
 • Ta: Ikke-invasiv verrukøst karsinom
 • T1: Tumor infiltrerer subepitelialtbindevev

 

 • T2: Tumor infiltrerer corpus spongiosum eller cavernosum
 • T3: Tumor infiltrerer urethra eller prostata

 

 • T4: Tumor infiltrerer andre tilgrensende strukturer

 

Regionale lymfeknuter

 • NX: Lymfeknutemetastaser er ikke vurdert eller kan ikke vurderes
 • N0: Ingen mistanke om regionale lymfeknuter
 • N1: Metastase til en enkel inguinal lymfeknute
 • N2: Metastaser til flere eller bilateral overfladiske inguinale lymfeknuter
 • N3: Metastaser til dype inguinal og/eller bekken lymfeknuter

Fjernmetastaser

 • MX: Fjernmetastaser kan ikke vurderes
 • M0: Ingen mistanke eller ingen funn om fjernmetastaser
 • M1: Fjernmetastaser påvist

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020