oncolex logo
Utskriftsdato 25.9.2020

Prognose for peniskreft

Prognosen for plateepitelkreft på penis er avhengig av tumortype (se tabell), tumorutbredelse (T-stadium) ved diagnosetidspunktet, behandling og oppfølging. Tidlig diagnostikk av den maligne tilstand er viktig.

  • Ved lokalisert kreft uten metastaser er 5-års overlevelse cirka 80 %.
  • Ved metastaser til lysken, men ikke til bekkenglandler, kan radikal kirurgi på lymfekjertler gi varig kurasjon (5-års overlevelse er 40–50 %).
  • Dersom bekkenglandlene er involvert, har god kirurgi fortsatt kurativ målsetning (5-års overlevelse er 20 %).

Nyere publiseringer viser at de ulike varianter av plateepitelkarsinomer i penis kan inndeles i tre risikogrupper.

Risikogrupper ved plateepitelkarsinom
Lavrisiko Intermediar risiko
Høy risiko
Usual type, grad 1
Usual type, grad 2
Usual type, grad 3
Papilært karsinom
kondylomatøst karsinom
Basaloid
Verrukøst karsinom
Blandet Sarcomatoid
Peudohyperplastik karsinom
Cuniculatum
 

5-års relativ overlevelse for pasienter med peniskreft, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret