oncolex logo
Utskriftsdato 26.9.2020

Pakkeforløp ved peniskreft

Fastlege eller hudlege som avdekker mulige kreftsymptomer skal henvise til avtalespesialist eller lokal urologisk avdeling ved mistanke om peniskreft. Spesialist tar eventuelt biopsi, eller bestiller biopsi, med svar til mottakende avdeling, samt bestiller radiologiske undersøkelser etter avtale med mottakende avdeling. Dette må ikke forsinke forløpet. Urolog som vurderer mistanken (filterfunksjonen) er ansvarlig for henvisning til pakkeforløp ved begrunnet mistanke.

Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke oppstår hos pasienter med:

  • Synlig eller palpabel tumor på penis
  • Tumor, hvor biopsi viser kreft 4 Henvisning til pakkeforløp

Henvisning

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for peniskreft. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om kreft, samt eventuelt biopsisvar.

Link til Helsedirektoratet