Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til peniskreft

Årsaksforholdene er nå bedre kartlagt, men ikke så godt dokumentert som ved livmorhalskreft hos kvinner.

Risikofaktorer

  • Dårlig hygiene
  • Fimose
  • Infeksjoner
  • Røyking
  • Mange seksualpartnere

Spesifikke sykdommer som Lichen Sclerosus og høygradige forstadier (udifferensiert PeIN og differensiert PeIN) er også assosiert med økt risiko for utvikling av peniskreft. I land som gjennomfører rituell omskjæring av gutter er forekomst av peniskreft lav.

Human papillomavirus (HPV), som er en svært vanlig seksuelt overførbar virusinfeksjon, synes å spille en viktig rolle i kreftutviklingen. Systematisk gjennomgang av publiserte studier viser at HPV kan påvises i vel 50 % av peniskarsinomer i nordiske land med lav forekomst av peniskarsinom. Forekomsten varierer mellom de ulike histologiske typer.

Som hos kvinner, finner man hos menn høyest forekomst av HPV i forstadiene og i plateepitelkarsinomene av basaloid og kondylomatøs type. I halvparten av de HPV positive svulstene er det påvist HPV 16/18 som det nå foreligger vaksine mot. Man regner derfor med at HPV vaksinene også vil kunne beskytte mot peniskarsinomer og forstadiene, men dette er ennå ikke dokumentert i kliniske studier.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020