Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Peniskreft

Peniskreft er en sjelden kreftsykdom som hovedsakelig opptrer hos eldre menn. I Europa og Nord-Amerika utgjør peniskreft mindre enn 1 % av ondartete svulster hos menn, mens den utgjør opptil 10 % i enkelte land i Sør-Amerika, Afrika og Asia hvor man også finner de høyeste forekomster av livmorhalskreft.

95 % av peniskrefttilfellene er plateepitelkarsinomer. Karsinomer utvikles fra epitelet på glans eller preputiet (indre blad). Ofte starter kreftutviklingen under ikke-retraherbart preputium (fimose).

Cirka 20 % av AIDS-pasienter med Kaposis sarkom har lesjoner på penis, og cirka 3 % av AIDS-pasientene debuterer med penilt Kaposis sarkom. Malignt melanom og basalcellekarsinom er sjeldne tumorformer på penis.

Forekomst

I 2018 ble det registrert 58 nye tilfeller av peniskreft i Norge. Frekvensen er ikke økende, og tallene har vært relativt uforandret de siste tiår.

De fleste tilfeller er hos menn i 60–70-årsalderen, men kan også ses hos yngre menn.

I Europa og USA er insidensen av peniskreft cirka 1 per 100 000 menn per år. I Sør-Amerika, Asia og Afrika utgjør peniskreft i enkelte områder 10–20 % av alle kreftformer hos menn. Sykdommen er sjelden i kulturer hvor rituell omskjæring foretas i barneårene (Israel har færre enn 0,1 nye tilfeller per 100 000 per år).

 

Aldersspesifikk forekomst av peniskreft, 2014–2018. 

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av peniskreft, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020