Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Substitusjonsbehandling


Fagansvarlig Elin Hallan Naderi
Onkolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Substitusjonsbehandling

Alle pasienter som har fått fjernet skjoldbruskkjertelen skal enten ha suppresjonsbehandling eller substitusjonsbehandling med thyroideahormoner.

Substitusjonsbehandling etter primærbehandling

Pasienter operert for thyroideakarsinom skal ha thyroideahormon (levotyroksinnatrium) som erstatning for manglende hormonproduksjon.

Følgende pasientgrupper skal ha substitusjonsbehandling (behandlingsmål er TSH 0,5-1,0 mIE/l):

  • pasienter behandlet for medullært thyroidakarsinom
  • pasienter behandlet for anaplastisk (udifferensiert) thyroideakarsinom
  • pasienter behandlet for mikropapillært thyroideakarsinom eller minimalt invasivt follikulært thyroideakarsinom
  • lavrisikopasienter behandlet for differensiert thyroideakarsinom uten tegn til restsykdom, det vil si ikke-målbar Tg, normal ultralyd av hals.

Ved substitusjonsbehandling er levotyroksinnatrium å foretrekke fremfor trijodothyronin.

Vedlikeholdsdosen av levotyroksinnatrium, som oftest 125-150 µg daglig, styres etter TSH-verdi som bør ligge omkring 1 mIE/l og etter kliniske symptomer. Dagsdosen økes med 25 µg eller mindre hver 6.-8. uke til ønsket TSH nivå og klinikk.

Blodprøve for måling av TSH og fritt T4 skal tas medikamentfastende 6-8 uker etter dosejustering.

Pasientens primærlege skal informeres om behandlingen og behandlingsmål. Behandlingsmål skal ikke endres uten konferering med behandlingsansvarlig sykehuslege.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020