Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Blokking av spiserør


Fagansvarlig Trond Warloe
Kirurg
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Blokking av spiserør er aktuelt for pasienter som har gjennomgått øsofagusereseksjon, og hvor det er laget en anastomose mellom resterende spiserør og magesekk. Dannelse av arrvev rundt anastomosen fører ofte til en innsnevring i passasjen, noe som gjør det smertefullt og vanskelig for pasienten å svelge.

Blokking gjøres vanligvis 6 uker etter operasjon, og det er vanlig å måtte gjenta selve blokkingen 6–8 ganger.

Undersøkelsen utføres ved hjelp av et gastroskop, som er en fleksibel slange som er forsynt med en kamera på tuppen, et lyssystem og en eller to arbeidskanaler. Slimhinnene kan dermed inspiseres og bildene overføres til en monitor.

Indikasjoner

 • Postoperativ dilatering av anastomose
 • Anastomosekontroll etter operasjon

Mål

 • Økt plassforhold i spiserør

Utstyr

 • Gastroskop med tilhørende utstyr
 • Utstyr til blokking (blokkeballong, dilator, pistol)

Forberedelser

Pasienten må:

 • gi beskjed dersom han/hun har en kjent klaffefeil i hjertet. I så tilfelle vurderes endokardittprofylakse.
 • gi beskjed dersom han/hun behandles med insulin.
 • gi beskjed dersom hun/han behandles med blodfortynnende eller giktmedisin. Dette må ikke tas siste 5 dager før undersøkelsen.

Før undersøkelsen:

 • Pasienten faster siste 6 timer før undersøkelsen. Det tillates at man drikker klare væsker frem til 2 timer før undersøkelse.
 • Faste medisiner kan tas samme dag med en slurk vann.

Undersøkelsesdagen:

 • Det gis premedikasjon.
 • Pasienten legges på venstre side på undersøkelsesbenken.
 • Eventuelle løse tenner tas ut før undersøkelsen.
 • Før undersøkelsen sprayes lokalbedøvelse i svelget. Denne virker i omtrent ½ time. 

 


Gjennomføring

 • Det gis beroligende medisin og smertestillende.
 • Gastroskopet føres inn gjennom munnen, nedover spiserøret og til innsnevringen/anastomosen.
 • Det blåses inn luft for å spile ut spiserøret/magesekken og derved bedre oversikten under innføringen av skopet.
 • En blokkeballong føres ned i spiserøret gjennom en kanal i gastroskopet.
 • Ballongen plasseres midt i innsnevringen.
 • Når ballongen fylles med vann under trykk blokkes vevet ut. Man lar vanligvis trykket stå i cirka 3 minutter.
 • Ballongen tømmes og trekkes ut sammen med gastroskopet. 

Blokkingen tar vanligvis cirka 10–30 minutter.


Oppfølging

Smerter og brekningstendens, trykkfornemmelse og oppblåsthet er vanlige ubehag under/like etter undersøkelsen.

Pasienten observeres med tanke på:

 • kraftige smerter, oppkast av blod. Man ser en sjelden gang en brist/sprekk i vevet, slik at luft siver ut i mediastinum og beveger seg ut i underhuden på halsen (krepitasjon/kram snø). Dersom pasienten er reist hjem må han/hun å ta kontakt med sykehuset direkte for eventuell røntgen thorax for å bekrefte tilstanden.
 • blødning dersom det er tatt biopsi eller polypper er fjernet.

Pasienten kan spise/drikke tidligst etter 1 time på grunn av lokalbedøvelsen i svelget. Ved poliklinisk undersøkelse kan pasienten reise hjem etter 2–4 timer.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020