Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Livet uten strupe


Fagansvarlig Jan Folkvard Evensen
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Primært behandles strupekreft kurativt med strålebehandling.

I de tilfeller der strålebehandling ikke er tilstrekkelig, eller der kreftsykdommen er i et avansert stadium, må strupehodet fjernes.  

Det å bli laryngektomert fører til vesentlige omstillinger for pasienten. Pasienten mister normal talefunskjon og må puste gjennom tracheostomi.

Indikasjon

 • Laryngektomert på grunn av kreft i larynx.

Mål

 • Forebygge problemer relatert til omstilling av livssituasjon etter en laryngektomi.

Bakgrunn

Tracheostoma

Etter at hele strupehodet er fjernet, puster man gjennom tracheostoma.

Puster man gjennom nesen varmes luften opp og tilføres fuktighet . Dette skjer ikke når strupehodet er fjernet, derfor vil luften være noe kaldere, tørrere og mer forurenset. Dette irriterer slimhinnene som produsere mer slim. Slimet kan feste seg som skorper i trachea og stoma, og er ofte vanskelig å hoste opp. Stoma må derfor renses ofte. I tillegg er man mer utsatt for infekjsoner fordi veien fra stoma ned til lungene er så kort (1).

Problemet reduseres ved å dekke stoma med et fukt-varmefilter. Prinsippet for disse er at de tar vare på den fuktighet og varme som finnes i  utåndingsluften for så å overføre denne til innåndingsluften. Dette tilsvarer den funksjonen som nesen hadde før operasjon.

Talefunksjon

Det er tre alternative metoder for tale.

Talevibrator

Talevibrator er en elektrisk lydkilde som kan erstatte de manglende stemmebåndene. Vibratoren holdes mot halsen, lyden forplanter seg til munnhulen og formes til tale på samme måte som tidligere (1).

Spiserørstemme.

Ved øsofagusstemme presser man luft ned under lukkemuskelene øverst i øsofagus. Når luften umiddelbart "rapes" opp settes lukkemusklene i svingninger og frembringer lyd. Denne lyden kan formes til tale på samme måte som tidligere (1).

Taleprotese

Taleprotesen blir operert inn mellom luftrør og spiserør. Det er en enveis ventil som slipper inn luft fra trachea under lukkemusklene øverst i spiserøret. Musklene blir satt i svingninger ved hjelp av lungeluften. Lyden formes til tale på samme måte som tidligere. For å aktivere protesen må man holde en finger for stoma når man puster ut. Det finnes ventilsystemer som aktiverer protesen på andre måter, slik at man har begge hender fri (1).

 

1. Referanse: Den Norske Kreftforening. Strupekreft. Informasjon til pasienter, pårørende og andre interesserte. Oslo, 2000


Forberedelser

Før inngrepet får pasienten grundig informasjon av

 • Lege
 • Sykepleier
 • Logoped 
 • Tidligere laryngektomert
 • Sosionom
 • Eventuelt fysioterapeut

 

 


Gjennomføring

Supplerende behandling kan gjøre det lettere å leve med sykdommen eller å komme gjennom behandlingen.

 • Fysioterapi - effektivt mot eventuelle nakkeplager etter operasjon, og hjelp til å korte/forbedre luftveisinfeksjoner (2).
 • Lymfødembehandling - lindre plager dersom lymfesystemet er skadet.

Tracheostomi

Pasienten læres opp til å stelle stoma selv.

Det kan forekomme sårhet rundt stoma grunnet fuktighet og filterplaster. Dette kan forebygges gjennom å finne riktig type plaster og smøre med krem (1).

Pasienten bør ikke oppholde seg utendørs når det er kaldere enn - 5 til -10°C (1).

Man sover mye stillere enn før. Dette kan skape engstelse hos pårørende (1).

Ny talemåte

Alle laryngektomerte pasienter blir tilbudt et opphold på Bredtvedt kompetansesenter. Der følges pasienten opp i forhold til talefunksjon.

Sammen med pasienten vil man komme frem til hvilke talemåte som er best egnet.

Omlag 6 uker etter inngrepet starter opplæring med bruk av øsfagusstemme eller talevibrator.

Etter noe tid (for noen allerede ved inngrepet) kan man sette inn en taleventil.

Innsetting av taleprotese

 • Hypopharyngoskopet settes inn.
 • Tuppen av skopet palperes i taket av stoma.
 • Det settes inn en nål for å bestemme innstikkssted for trokaret som skal brukes til å plassere taleprotesen. 
 • Trokaret settes inn på samme sted som kanylen og inn i skopet. 
 • En mandreng tres inn i trokaret og opp gjennom skopet til munnen.
 • Taleprotesen festes på mandrengen og mandrengen dras tilbake gjennom stoma. 
 • Protesen justeres på plass og festet klippes av.

Taleventilen skiftes ved behov.

Uansett hvilke talealternativ pasienten velger, er stemmen svakere enn før. Det kan være behov for  høreprøver/høreapperat til pårørende (1).

Noen blir så behersker den nye talemåten så godt at de kan snakke i telefonen og til og med andre språk.

Ernæring

Spesielle hensyn etter inngrepet 

 • Pasienten kan ikke lengre blåse på varm mat og drikke.
 • Luktesansen fungerer ikke som før, maten smaker derfor annerledes.
 • Arrdannelse/stråleskade i hypopharynx/øsofagus (øvre del) kan gi svelgbesvær.

Psykososialt

Det er lett å isolere seg den første tiden (1). Mange pasienter opplever det som problematisk at man ikke kan spise og snakke samtidig. I tillegg til dette må man rengjøre stoma ofte, og av den grunn gå fra bordet. Dette kan være vansklig spesielt ved sosiale sammenkomster.

Mange pasienter har hatt stort utbytte av å opprettholde kontakt med tidligere laryngektomerte.

 

1. Referanse: Den Norske Kreftforening. Strupekreft. Informasjon til pasienter, pårørende og andre interesserte. Oslo, 2000

2. Referanse: Storaker KA. Kartlegging av skulderfunksjon etter lymfeknutedisseksjon. Oslo: Rikshospitalet Universitetsklinikk, 2002


Oppfølging

Senkomplikasjoner

Infeksjon i de nedre luftveier

Tracheosotmerte er mer utsatt for luftveisinfeksjoner enn tidligere.

Skorpedannelse

Skorpedannelse i stoma og trachea fordi fukting og kondisjonering av respirasjonsluften er koblet ut.

Det behandles med å dryppe saltvann i stoma regelmessig, manuell fjerning skorper og bruke en fet salve i kanten av stoma.

Svelgningsproblem

Svelgproblemer på grunn av stenose i hypopharynx eller i overgangen hypopharynx - øsofagus.

Behandling er blokking, eventuelt PEG dersom blokking ikke hjelper.

Stomastenose

Stomastenose medfører økenede respirasjonsbesvær. Det behandles operativt med en stjerneplastikk (3).

 

 

3. Referanse: Bretteville G. Søberg R. Boysen M.: A new method for treating tracheostomalstenosis following laryngectomy. Clin. Otolaryngol. 1992; 17: 44-48 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020