Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cystoskopi med fotodynamisk diagnostikk (PDD)


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Hexaminolevulinate er et farmasøytisk produkt utviklet for diagnostisering av urotelkreft i blæren og brukes i forbindelse med cystoskopi. En instillasjon med hexaminolevulinate før cystoskopi vil vise forandringer i urotelet i form av endret fargestruktur. Denne undersøkelsen betegnes fotodynamisk diagnostikk (PDD).

Det er sett svært lite medikamenttoksisitet ved bruk av preparatet.

Indikasjoner

 • Utredning i forbindelse med overfladisk urotelkreft i blæren, spesielt ved mistanke om kreft in situ hos pasienter med kjent eller mistenkt urotelkreft
 • Kontroll av høyrisikopasienter
 • Støtte ved TUR-B i spesielle tilfeller

Mål 

 • Diagnostisk (bedre sensitivitet for å påvise kreft in situ)
 • Ved kontroller (større sikkerhet for å påvise residiv)
 • Støtte ved behandling (TUR-B)

Utstyr

 • Kateteriseringssett
 • Hexaminolevulinate-sett, med 85 mg pulver og 50 ml væske til oppløsning
 • Laparoskopi-rack
 • CE-merket cystoskopiutstyr utstyrt med nødvendig filter som muliggjør både standardcystoskopi med hvitt lys og cystoskopi med blått lys. Det brukes alltid fleksibelt skop på menn.

Forberedelser

 • Dekk opp med utstyr til steril kateteriseringsprosedyre
 • Bland hexaminolevulinate-oppløsningen. Preparatet fås som pulver på hetteglass sammen med væske til oppløsning. Hvert hetteglass med pulver inneholder 85 mg hexaminolevulinat i form av 100 mg hexaminolevulinathydroklorid.
 • Overfør 50 ml av oppløsningsvæsken til en steril 50 ml sprøyte. Tilsett cirka 5 ml av væsken til hetteglasset med pulver.
 • Rist forsiktig slik at pulveret oppløses
 • Overfør oppløsningen tilbake i 50 ml sprøyten og bland innholdet forsiktig
 • Tilsett cirka 5 ml av oppløsningen fra sprøyten til hetteglasset igjen og trekk tilbake, gjenta enda to ganger, og se til at alt pulveret er overført til sprøyten
 • Ferdigblandet oppløsning skal være klar, fargeløs eller lys gul
 • Oppbevaringstiden bør ikke overstige 2 timer etter utblanding
 • Det anbefales at ubenyttet produkt kastes

Gjennomføring

 •  Cirka en time før cystoskopi
  • Sett inn engangskateter etter steril prosedyre
  • Blæren tømmes
  • 50 ml av den ferdigblandede heksaminolevulinate-oppløsningen innstilleres i blæren via kateteret
  • Pasienten bør holde på væsken i cirka 60 minutter før blæren tømmes
  • Etter blæretømmingen bør cystoskopi med fluoriserende lys påbegynnes innen cirka 60 minutter
 • Pasienten bringes eventuelt fra avdeling (instillasjon av heksaminolevulinate-oppløsning) til operasjonsstue (cystoskopi)
 • Cystoskopi med eller uten narkose
  • Cystoskopinstrument føres inn i blæren via urinrøret
  • Kartlegg forandringer i blæreurotelet ved å eksaminere pasienten både ved hjelp  av hvitt lys og blått lys. Under eksaminasjonen i blått lys vil forandringene tre frem som fargede felt i blæren.
  • Ved behov tas det biopsier fra suspekte omåder (tas under hvitt lys)

 


Oppfølging

Observasjoner

 • Preparatet gir sjelden bivirkninger
 • Det kan være noe blodig urin og litt svie ved vannlatning de første dagene etter undersøkelsen

Kontroll

 • Avtales individuelt etter diagnose og behandlingsopplegg

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020