Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ano-/rektoskopi med ultralyd


Fagansvarlig Arild Nesbakken
Kirurg, prof.dr.med.
Ullevål

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ano-/rektoskopi gjøres for:

 • å påvist blod (synlig eller okkult) eller andre symptomer som gir mistanke om kreft i endetarm.
 • postoperativ kontroll etter tidligere tarmkreftoperasjon.

Formål

 • Avdekke polypper eller infiltrerende kreft i endetarm.
 • Postoperativ kontroll av anastomose-områder med hensyn til tilbakefall av kreft eller strikturdannelse.
 • Vurdere tumors eksakte beliggenhet i endetarmen, som er viktig i forberedelse av type operasjon.Utstyr

 • Rektoskop, eventuelt også anoskop
 • Sug
 • Tupfere på stang
 • BiopsitengerForberedelser

 • Faste eller endring av kosthold er ikke nødvendig.
 • Tarmen tømmes med klyx samme dag, eventuelt med Toilax® 2 tabletter dagen før og miniklyster rett før undersøkelsen.
 • Dersom pasienten bruker blodfortynnende, og det er aktuelt å ta biopsi (vanligvis), bør pasienten konferere med fastlegen om det er trygt å holde pause etter følgende regler:
  • Plavix® og tilsvarende platehemmere seponeres ikke hvis de har vært i bruk < 1 år, ellers kan man vurdere stopp. 
  • Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® stoppes 2 dager før undersøkelsen, tidligere hvis redusert nyrefunksjon. Startes igjen etter 2 dager dersom det er gjort slyngereseksjon eller annen prosedyre som kan gi blødning.
  • Marevan® stoppes 5 dager før undersøkelsen. Pasienten måler INR 1 time før undersøkelsen. INR skal ligge under 1.8. Dersom pasienten har  høy tromboserisiko (hjerteklaff med flere) må man vurdere å dekke med lavmolekylært heparin. Start med dobbel dose Marevan® samme kveld.
  • Albyl-E® kan pasienten fortsette med.
 • Eventuelle andre morgenmedisiner kan tas som vanlig.

Dersom det er kontraindisert å seponere (for eksempel dobbel platehemmer), og det er god indikasjon for å gjøre undersøkelsen snarest mulig, må man i fellesskap med fastlege, eventuelt med hematolog, lage et skreddersydd opplegg.Gjennomføring

 • Analkanalen smører og man undersøker med finger at kanalen er åpen.
 • Et 25 cm langt stivt skop med diameter cirka 2 cm settes gjennom analkanal med obturator på plass. Det vil si blind innføring cirka 4 cm, retning mot umbilicus.
 • Obturator tas ut og videre innføring av skopet skjer under synets ledelse, først i retning 90 grader bakover i forhold til analkanal, deretter gradvis mer forover, følger rektums kurve. En trenet undersøker kan vanligvis føre skopet inn til sigmoideum i nivå 25 cm over analåpningen.
 • Man blåser inn nødvendig luft for utspiling av tarm, og gjør full inspeksjon under uttrekning av skopet.
 • Eventuelle polypper/svulster kartlegges og beskrives best mulig:
  • størrelse/utbredelse
  • eksakt lokalisasjon (nivå over analåpning og utbredelse rundt circumferens).
 • Biopsier tas ved neoplasmer eller betennelser.Oppfølging

Pasienten kan reise fra sykehuset umiddelbart og starte med faste medisiner igjen samme dag.

Undersøkende lege følger opp prøvesvar og orienterer pasienten om eventuelt videre utredning og kontroll.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020