Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Koloskopi


Fagansvarlig Arild Nesbakken
Kirurg.prof.dr.med.
Ullevål

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Koloskopi gjøres ved:

 • påvist blod (synlig eller okkult), eller andre symptomer som gir mistanke om tarmkreft.
 • screeningundersøkelse av asymptomatiske pasienter med kjent arvelig risiko for tarmkreft.
 • postoperativ kontroll etter tidligere tarmkreftoperasjon
 • kontroller ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

Formål

 • Avdekke polypper eller infiltrerende kreft i tykk- og endetarm.
 • Postoperativ kontroll av anastomose-områder med tanke på tilbakefall av kreft eller strikturdannelse.
 • Postoperativ kontroll for å sjekke om det er kommet nye polypper eller kreft (metakron).
 • Vurdere sykdomsaktivitet og eventuell dysplasiutvikling ved IBD.Utstyr

 • Koloskop med tilhørende utstyr
 • Biopsitang  
 • Slynge for fjerning av polypperForberedelser

 • Pasienten trenger ikke faste. Fiberrikt brød, kornblandinger; linfrø eller frørike frukter/grønnsaker bør ikke spises siste fem dager før undersøkelsen.
 • Pasienten bør ikke ta jerntilskudd de siste syv dagene før undersøkelsen.
 • Tarmen tømmes ovenfra (stor tømning).
 • Dersom pasienten bruker blodfortynnende og det er aktuelt å ta biopsi eller slynge polypper (vanligvis), bør pasienten konferere med fastlegen om det er trygt å holde pause etter følgende regler:
  • Plavix® og tilsvarende platehemmere seponeres ikke hvis de har vært i bruk < 1 år, ellers kan man vurdere stopp 
  • Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® stoppes to dager før undersøkelsen, tidligere hvis redusert nyrefunksjon. Startes igjen etter to dager dersom det er gjort slyngereseksjon eller annen prosedyre som kan gi blødning.
  • Marevan® stoppes fem dager før undersøkelsen. Pasienten måler INR en time før undersøkelsen, den skal ligge under 1,8. Dersom pasienten har  høy tromboserisiko (hjerteklaff med flere ) må man vurdere å dekke med lavmolekylært Heparin®. Start med dobbel dose Marevan® samme kveld.
  • Albyl-E® kan pasienten fortsette med.

Dersom det er kontraindisert å seponere (for eksempel dobbel platehemmer), og det er god indikasjon for å gjøre undersøkelsen snarest mulig, må man i fellesskap med fastlege, eventuelt med hematolog/kardiolog, lage et skreddersydd opplegg

 • Eventuelle andre morgenmedisiner kan tas som vanlig.
 • Har pasienten diabetes og bruker insulin, kan pasienten få timeavtale tidlig på dagen.
 • Blæren bør være tømt før undersøkelsen.

Gjennomføring

 • Før full (total) koloskopi gis vanligvis premedikasjon med intravenøst smertestillende og eventuelt avslappende middel.
 • Pasienten ligger på venstre side.
 • Analkanalen smøres og man palperer med finger at kanalen er åpen.
 • Koloskopet føres inn under synets ledelse og man forsøker å bruke så lite gass som mulig under innføringen for å redusere ubehag.
 • Etter hvert som skopet føres oppover snur pasienten seg til ryggleie, eventuelt annen posisjon.
 • Det er vanlig at assistenten holder hendene på magen for å «stabilisere» tarmen dersom innføringen er vanskelig.
 • Dersom pasienten opplever undersøkelsen som smertefull gis eventuelt mere medikamenter.
 • Man fører skopet raskt men skånsomt til cøkum, eventuelt inn i terminale ileum. Deretter fyller man mere gass og trekker skopet langsomt tilbake mens alle deler av tarmen visualiseres.
 • Eventuelle lesjoner biopseres, eventuelt fjernes.

Undersøkelsen tar mellom 15 til 60 minutter.Oppfølging

 • Pasienten kan spise og drikke umiddelbart etter undersøkelsen dersom ikke annet er bestemt.
 • Pasienten kan vanligvis reise hjem ganske umiddelbart. Dersom han/hun er medtatt etter undersøkelse/medisinering, eller dersom det er utført en prosedyre som gir øket komplikasjonsrisiko, kan pasienten observeres i sykehuset 1 til 3 timer før hjemreise.
 • Pasienten informeres om mulige komplikasjoner:
  • Blødning fra rektum dersom det er fjernet polypper.
  • Magesmerter som ikke gir seg raskt etter avsluttet undersøkelse kan gi mistanke om tarmperforasjon. Dette kan oppstå ved diagnostisk koloskopi en sjelden gang, mens det er mer vanlig etter utført biopsi/slyngereseksjon.

Undersøkende lege følger opp prøvesvar og orienterer pasienten om eventuelt videre utredning og kontroll.Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020