Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Orkiektomi


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

I de tilfeller etiologien ikke kan avklares klinisk, må det gjøres en åpen eksplorasjon av testikkelen. Ved verifisert malignitet ved frysesnitt skal det i samme anestesi gjøres radikal orkiektomi.

Inngrepet kan utføres i full narkose eller i spinalbedøvelse. Det er viktig at det er tilgang til frysesnitt service på operasjonsstua.  

Indikasjon

 • Avklare om klinisk uavklarte forandringer i en testikkel er en malign tumor og i så tilfelle, fjerne testikkelen.

Mål

 • Diagnostikk og kurasjon

Utstyr

 • Universalsett

Forberedelser

 • Pasienten skal ha forstått hensikten med inngrepet og muligheten for at det kan bli utført en orkiektomi i samme narkose.
 • Pasienten må forespørres om han ønsker protese eller ikke.
 • Dersom solitær testikkel må pasienten informeres om sterilitet og muligheter for hormonsubstitusjon. 
 • Tromboseprofylakse.
 • Eventuelt planlegge biopsi av kontralateral testikkel.

Gjennomføring

 • Gjør et skråsnitt i lysken, inn til fascien.
 • Spalt fascien fra ytre lyskekanalåpning, helt opp forbi indre lyskekanalåpning.
 • Funikkel dissikeres fri i øvre tredjedel.
 • Kartang settes rundt funikkel.
 • Frigjør resten av funikkel og testikkel lukseres opp og ut av såret.
 • Dekk til insisjonen med kompress.
 • Ta ut en kileformet bit av tumor til frysesnitt. Er tumor så liten at den ikke kan klinisk identifiseres, kan peroperativ ultralyd sikre biopsi.

Dersom frysesnittet bekrefter malignitet, skal det gjøres en radikal orkiektomi.

 • Dissiker all cremasterfiber til vas testikularis er helt fri.
 • Skyv opp peritoneum fra karene.
 • Sett av vas retroperitonealt med god ligatur.
 • Sett av ductus på samme måte.
 • Lukk framre vegg av lyskekanalen og omhyggelig hemostase.
 • Plasser eventuell testikkelprotese i skrotum.
 • Lukk incisjon.

Oppfølging

 • Postoperativ blødning og hematom
 • Videre utredning og behandling avhenger av kreftens utbredelse

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020