oncolex logo
Utskriftsdato (19.1.2021)

Øsofago-/gastro-/duodenumskopi


Fagansvarlig Trond Warloe
Kirurg
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Øsofago-/gastro-/duodenumskopi (også kalt øvre gastrointestinal skopi) er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Undersøkelsen utføres ved hjelp av et gastroskop, som er en fleksibel slange, forsynt med kamera,  lyssystem og en eller to arbeidskanaler. Slimhinnene kan dermed inspiseres og bildene overføres til en monitor.

Ved skopi kan det også gjøres:

 • biopsi
 • fjerning av polypper 
 • behandling av blødning
 • injisering av medikament
 • laserbehandling av lesjoner
 • blokking av spiserør

Undersøkelsen er enkel og foretas på de fleste sykehus.

Indikasjoner

 • Avdekke eventuell sykdom i slimhinnen (sår, betennelse, godartede eller ondartede svulster).
 • Kontrollere at sår i magesekken/duodenum tilheles.
 • Påvise og behandle kilden til akutt blødning i øvre mage/tarm trakt. 

Mål

 • Diagnostikk og mulig definitiv behandling

Utstyr

 • Gastroskop med utstyr for biopsi og behandling

Forberedelser

Før undersøkelsen:

 • Anamnese:
  • Ved kjent klaffefeil vurderes endokardittprofylakse.
  • Insulinkrevende diabetes behandles etter retningslinjer.
  • Antikoagulantia eller antiflogistika seponeres 5 dager før undersøkelsen.
 • Tømme magesekken.
 • Faste 6 timer før undersøkelsen. Kan drikke klare væsker frem til 2 timer før undersøkelse.
 • Faste medisiner kan tas samme dag med en slurk vann.

Undersøkelsesdagen:

 • Premedikasjon med lokalbedøvelse i svelget
 • Eventuell sedasjon

Gjennomføring

 • Gastroskopet føres inn gjennom munnen, nedover spiserøret og videre ned i magesekken og tolvfingertarmen. Hvor langt ned man fører skopet avhenger av hvilket organ man ønsker å inspisere/hvilket organ man mistenker tumorvekst. 
 • Det blåses inn luft for å spile ut spiserøret/magesekken og derved bedre oversikten under innføringen av skopet.
 • Slimhinnene inspiseres for patologiske funn.
 • Utføre nødvendige prosedyrer 

Undersøkelsen tar vanligvis cirka 10–30 minutter.


Oppfølging

Brekningstendens, trykkfornemmelse og oppblåsthet er vanlige ubehag under/like etter undersøkelsen.

Pasienten observeres med tanke på:

 • blødning dersom det er tatt biopsi eller polypper er fjernet.
 • oppkast av blod, svart og tjæreaktig avføring eller kraftige magesmerter. Dersom pasienten er reist hjem anbefales vedkommende å ta kontakt med sykehuset direkte. 

Kan spise/drikke tidligst etter 1 time på grunn av lokalbedøvelsen i svelget. Ved poliklinisk undersøkelse kan pasienten reise hjem etter 1–2 timer. 

Vevsprøver besvares i løpet av 1–4 uker, og det gjøres avtale om videre oppfølging og behandling