Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Dybdebiopsi av peniskreft


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved superfisielle tumores (Tis-T1) er det klinisk umulig å vurdere infiltrasjonensdybde uten å gjøre en dybdebiopsi. For å kunne med trygghet velge organbevarende kirurgi  må man vite om tumor er infiltrerende og i tilfelle hvor dypt med størst mulig sikkerhet.

Ved avanserte peniskreft (T2-T4) er det klinisk problemfritt å vurdere infiltrasjonsdybden.

Biopsi fra glans penis og fra preputiet kan gjøres i lokalanestesi.


Utstyr

 • biopsistanse med nål
 • pinsett
 • kniv
 • sutur
 • lokalanestesi

 • Gjennomføring

  • Sett lokalanestesi i tumor og ved basis av denne
  • Borr ut en biopsi  med 2 eller 4 mm nål
  • Fisk ut sylinderbiopsien
  • Merk biopsiens superfisielle ende
  • Hvis det vurderes nødvendig settes en sutur
  • Presiser i remissen til patologen om vurdering av infiltrasjonsdybde

  Oppfølging

  • Informasjonskonsultasjon med pasienten når histologisk svar foreligger

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020