Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transtorakal perkutan finnålsaspirasjon


Fagansvarlig Audun Berstad
Radiolog dr.med
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

CT-veiledet transtorakal perkutan finnåls aspirasjonscytologi (FNAC) eller biopsi utføres der det er vanskelig å få representative prøver ved bronkoskopi. Spesielt gjelder dette dersom lesjonen ligger perifert i lungen.

Teknikken har høy diagnostisk presisjon, sensitivitet og spesifisitet over 90% med hensyn på malignitet. Hos pasienter som er uegnet for kirurgi, og som har en perifert beliggende tumor kan slik prøvetaking være avgjørende for å stille en sikker diagnose.

Hvis lesjonen ligger i kontakt med pleura eller thoraxveggen kan undersøkelsen ofte utføres ultralydveiledet. 

Indikasjon

  • Tumorsuspekt lungelesjon

Mål

  • Skaffe til veie representativt materiale av lesjonen slik at cytologisk eller histologisk diagnose kan stilles.

Utstyr

  • Introducernål
  • Finnål for aspirasjon
  • Eventuelt biopsipistolnål tilpasset introducer

Forberedelser

Pasienten må ha såpass god hjerte/lungestatus at hun eller han kan tåle en komplikasjon som pneumothorax eller blødning. Pasienten må kunne samarbeide, holde pusten i minst 10 sekunder og ikke hoste.

Dersom nyere CT-bilder ikke er tilgjengelige, eller tidligere bilder ikke har god kvalitet, tas ny serie før undersøkelsen utføres, som regel med intravenøs kontrastvæske.

En innstikksvei planlegges ut i fra CT-bildene. Det er ofte en fordel å ta bildene mens pasienten holder pusten etter ”vanlig” ekspirasjon. Hvis dette ikke er mulig, holdes pusten i inspirasjon. Ut fra målene på CT-bildene merkes innstikkstedet i huden på pasientens brystkasse.

  • Pasienten ligger i leie tilpasset innstikkvei.  
  • Undersøkelsen utføres i lokalanestesi.
  • Det vaskes og dekkes opp med steril hullduk.

Gjennomføring

  • Anestesinålen stikkes inn litt etter litt samtidig som man injiserer lokalanestesi.
  • Posisjon og retning kontrolleres med jevne mellomrom med CT.
  • Når anestesinålen står ved pleura, gis resten av anestesien. Det er viktig ikke å stikke hull i pleura med anestesinålen.
  • Nålen trekkes ut.
  • En introducernål med stilett føres inn CT-veiledet.
  • Introducernålen stikkes gjennom pleura og inn i lesjonen. Man bør stikke gjennom pleura kun en gang.
  • Det settes en aspirasjonsnål inn i introduceren som kobles til en aspirasjonsspøyte med et mellomstykke.
  • Pasienten holder pusten under prøvetakingen.
  • Det aspireres fra lesjonen og materialet strykes ut på objektglass og farges. Det kan være aktuelt å ta prøver for mikrobiologisk undersøkelse og dyrkning i tillegg, eventuelt flere pistolbiopsier med litt forskjellige vinklinger av nålen.

Små pneumothorax er relativt vanlige (40%). De fleste oppstår under selve undersøkelsen og vil forsvinne av seg selv. Av og til er det behov for å legge inn et dren.


Oppfølging

Alvorlige komplikasjoner er meget sjeldne.

  • Det tas røntgen thoraxkontroll to timer etter undersøkelsen. 
  • Det tilkommer ofte litt blødning i og omkring innstikkanalen. Dette er som regel ufarlig og stopper raskt.
  • Pasienten kan ha noe blodig ekspektorat.
  • Hvis det ikke oppstår komplikasjoner, og pasienten ikke har alvorlige komorbiditeter, kan han eller hun reise hjem samme dag.
  • Prøvesvarene foreligger vanligvis etter 2 dager.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019