oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Endoskopisk ultralyd med punksjon


Fagansvarlig Lars Aabakken
Gastroenterolog dr.med.
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Tumorens eller glandlenes beliggenhet i mediastinum avgjør om det skal utføres endoskopisk ultralydveiledet finnålaspirasjon (EUS) fra øsofagus eller endobronkial ultralyd (EBUS).

EUS av lymfeknuter i mediastinum er en minimalt invasiv undersøkelse som gjør at pasienten kan spares for mer risikofylte undersøkelser. Med EUS kan man nå mediastinale lymfeknuter på de fleste nivåer. 

Indikasjon

 • Forstørrede lymfeknuter og/eller tumor i mediastinum som gir mistanke om alvorlig lungesykdom, kreft i spiserør eller magesekk.

Mål

 • Diagnostikk
 • Stadieinndeling

Utstyr

 • Endoskop med tilbehør
 • Punksjonsnål
 • Utstyr til preparering av cytologisk materiale

Forberedelser

 • Pasienten legges på siden og får lett sedasjon.
 • Lokalbedøvelse sprayes i halsen.
 • Pasienten får plassert inn et munnstykke hvor skopet føres gjennom.

Gjennomføring

 • Skopet føres ned i øsofagus.
 • De aktuelle lymfeknutene fremstilles ultralydmessig, og skopet plasseres i beste posisjon.
 • Punksjonsnålen føres gjennom arbeidskanalen i skopet og med ultralydveiledning inn i lymfeknuten.
 • Ved hjelp av fram-og-tilbake bevegelser med nålen, suges celler ut fra lymfeknuten.
 • Materialet prepareres og vurderes av cytolog.
 • Prosedyren kan gjentas til representativt materiale er hentet ut.

Oppfølging

 • Pasienten kan reise hjem samme dag.
 • Svar på vevsprøver foreligger vanligvis i løpet av en uke.