oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Endobronkial ultralydbronkoskopi med punksjon


Fagansvarlig Arve Sundset
Spesialist i lungesykdommer
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Tumorens eller lymfeknutenes beliggenhet i mediastinum avgjør om det skal utføres endoskopisk ultralydveiledet finnålaspirasjon fra øsofagus (EUS) eller endobronkial ultralyd med punksjon av lymfeknuter eller tumorer i mediastinum (EBUS-TBNA). EBUS av lymfeknuter i mediastinum er en minimalt invasiv undersøkelse som gjør at pasienten kan spares for mer risikofylte undersøkelser.

Indikasjoner

 • Forstørrede lymfeknuter og/eller tumor i mediastinum.
 • Kjent lungekreft, som staging-prosedyre, for å bekrefte eller avkrefte spredning til lymfeknutene i mediastinum.
 • Mistenkt lungekreft eller mistanke om spredning av annen ondartet sykdom i mediastinum, der man ønsker å få bekreftet eller avkreftet dette, og få bekreftet hva slags histologi det i så fall dreier seg om.

Mål

 • Diagnostikk
 • Stadieinndeling

Utstyr

 • Endoskop med tilbehør
 • Punksjonsnål
 • Utstyr til preparering av cytologisk materiale

Forberedelser

 • Undersøkelsen gjøres vanligvis i narkose. I enkelte tilfeller kan undersøkelsen også gjøres i lokalbedøvelse.  
 • Pasienten faster 8 timer før undersøkelsen.

Gjennomføring

 • Bronkoskopet føres ned i luftveiene via en endotrakealtube.
 • De aktuelle lymfeknutene fremstilles ultralydmessig, og bronkoskopet plasseres i beste posisjon.
 • Punksjonsnålen føres gjennom arbeidskanalen i bronkoskopet og med ultralydveiledning inn i lymfeknuten.
 • Ved hjelp av fram-og-tilbake bevegelser med nålen, suges celler ut fra lymfeknuten.
 • Materialet prepareres og vurderes av cytolog.
 • Prosedyren kan gjentas til representativt materiale er hentet ut.

Oppfølging

 • Pasienten kan reise hjem samme dag.
 • Svar på vevsprøver foreligger vanligvis i løpet av et par dager.