Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

MR eller CT brukes ofte for å vurdere mulig spredning ved forskjellig krefttyper. Ofte ønsker man å få en cytologisk eller histologisk vurdering av en påvist tumor. Hvis lesjonen ses med vaginal ultralyd, er ultralydveiledet biopsi den optimale metoden for dette. Ved lokalisert tumor, for eksempel en velavgrenset eggstokktumor uten tegn på spredning, må risikoen for spredning i forbindelse med prøvetaking tas i betraktning. Ved sannsynlig stadium I eggstokkreft anses biopsitaking generelt for kontraindisert grunnet risikoen for spredning. Ved mistanke om sarkom må indikasjonsvurderingen gjøres av spesialist i sarkombehandling. Ved cytologisk undersøkelse har man muligheten for et svar allerede samme eller neste dag, mens histologisk undersøkelse tar noen dager.

Indikasjon

 • Lesjoner av usikker type i bekkenet.

Mål

 • Bekrefte eller avkrefte metastaser ved suspekte lesjoner i bekkenet.

Utstyr

 • Ultralydapparat med egnet lydhode (transducer)  
 • Sprøyte (20 ml) og sprøyteholder
 • Nål for cytologisk materiale (22 G B&D spinalnål)
 • 4 prøveglass til materialet

 Ved histologisk biopsi (pistolbiopsi) benyttes i tillegg:

 • separat 18 G eller 16 G nål + pistol  
 • glass for oppbevaring av histologisk materiale
  • formalin
  • Ringerløsning
  • McCoy
  • eventuelt tørt glass for nedfrysing – avhengig av tentativ diagnose
 • steril kondom til UL-hodet
 • gel

Forberedelser

Avhengig av lesjonens lokalisasjon og tilgjengelighet må det eventuelt tas forbehold om normale blodprøver med hensyn til blødningsparametre (Hemoglobin, trombocytter eventuelt INR).  

 • Sørg for at pasienten ligger godt på undersøkelsesbenken.
 • Informer pasienten underveis i undersøkelsen.

Gjennomføring

Ultralydveiledet biopsi fra bekkenet tas vanligvis i universel anestesi, mens finnålsaspirasjon til cytologisk undersøkelse kan tas i lokal anestesi, eller uten.

Cytologisk prøve (finnålsaspirasjon)
 • Vask  med klorhexidin 1 mg/ml.
 • Lokaliser den påviste lesjonen med ultralydprobe.
 • Bestem beste innstikksted og stikkretning for punksjonen, bruk punkturlinjen.
 • Stikk spinalnålen raskt gjennom slimhinnen.
 • Før nålen ultralydveiledet inn til lesjonen.
 • Trekk ut mandrengen.
 • Før nålen inn i lesjonen.
 • Aspirer mens nålen beveges fram og tilbake 2–3 ganger per sekund til man ser materialet øverst i nålen.
 • Opphev suget og trekk nålen ut.
 • Deponer materialet på et objektglass.

Utstryk til cytologi

 • Stryk ut prøvematerialet med objektglass.  
 • Tørk materialet under en vifte eller lignende.
 • Alternativ 1: Send preparatet ufiksert til cytologen.
 • Alternativ 2: Umiddelbar farging og vurdering:
  • Fikseringsvæske med metanol + haemacolour + skylling i vann 
  • 5 dypp i fikseringsvæske. La løsningen dryppe av på papir.
  • 3 dypp i fargeløsning 1.
  • 6 dypp i fargeløsning 2. La løsningen dryppe av på papir.
  • Skyll i 2 kar med rent vann.
 • Undersøk preparatet i mikroskopet med 10x- eller 20x-objektiv.
 • Mikroskopisk vurdering av cellematerialet gjøres av cytolog for å avgjøre om det skal tas supplerende prøver.

Histologisk biopsi (pistolbiopsi)

 • Ved pistolbiopsi brukes generell anestesi.
 • Før biopsinålen fram til lesjonen og gjerne litt inn i den, avhengig av lesjonens størrelse og av typen vev foran og bak lesjonen.
 • Nålen beveger seg 2,5 cm fram når det trekkes av.
 • Trekk av pistolen slik at prøven tas.
 • Trekk nålen ut og åpne den.
 • Legg vevsbiten i et glass med egnet forsendelsesmedium, for eksempel formalin.

 

 

 

 

 


Oppfølging

 • Etter ukompliserte biopsier må polikliniske pasienter bli på sykehuset 1 time før de reiser hjem.
 • Avhengig av lesjonens lokalisasjon og natur kan blødning av og til oppstå etter prøvetaking.
 • Ved sterke smerter eller blødning må pasienten observeres på post eller intensiv avdeling avhengig av alvorlighetsgrad, og nødvendige tiltak iverksettes.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020