Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologisk prøve med pipelle eller tilsvarende instrument


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Det er alltid mistanke om kreft ved postmenopausale blødninger selv om benigne årsaker er hyppigst. Ved postmenopausale blødninger foretas ultralydscanning samt en uthenting av prøve til histologisk undersøkelse. Vevsprøven kan enten tas med en pipelle eller tilsvarende instrument, eller ved en fraksjonert abrasio. Pipelleundersøkelsen kan tas poliklinisk uten anestesi. Fraksjonert abrasio krever anestesi.

En meta-analyse (10) har vist 97–99 % sensiitivitet og 98–100 % spesifisitet  av pipelle eller vabra metoder i diagnostisering av endometriekreft. Mengden av materiale oppnådd med pipelleteknikken er ofte for sparsom til bestemmelse av histologisk type og gradering. I slike tilfelle velger man ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet å gjøre en fraksjonert abrasio i generell anestesi.

Indikasjon

 • Postmenopausal blødning

Mål

 • Få representativt materiale fra endometriet til histologisk diagnostikk

Utstyr

 • Pipelle
 • Bredspektret antiseptikum (klorhexidin) 0,5 mg/ml
 • Prøveglass med formalin

Forberedelser

 • Informer pasienten om prøvetakingen.
 • Prøvetakingen kan gi et visst ubehag, men lite smerter.
 • Prøvetakingen tas poliklinisk uten narkose.
 • Pasienten ligger i gynekologisk leie under prøvetakingen.

Gjennomføring

 • Skjede og livmorhals vaskes med bredspektret antiseptikum (klorhexidin) 0,5 mg/ml).
 • Gynekologen fører pipellen gjennom cervikalkanalen, opp i uterinkaviteten til den når taket i uterinhulen.
 • Det dannes et vakum ved å trekke stempelet helt tilbake og holde stempelet fast i denne posisjonen.
 • Skrap materiale av livmorveggene hele veien rundt ved å føre pipellen frem og tilbake under rotasjon.
 • Trekk pipellen ut.
 • Tøm pipellen for oppsamlet materiale og legg det i et prøveglass med formalin.

Oppfølging

Oppfølgingssamtale med gynekolog når prøvesvaret foreligger.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020