Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologisk prøve ved fraksjonert abrasio


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Det er alltid mistanke om kreft ved postmenopausale blødninger selv om benigne årsaker er hyppigst. Ved postmenopausale blødninger foretas ultralydscanning samt en uthenting av prøve til histologisk undersøkelse.  Prøven kan enten tas med en pipelle eller ved fraksjonert abrasio. Pipelleundersøkelsen kan tas poliklinisk uten anestesi. Fraksjonert abrasio krever anestesi. 

Sammenlignende studier har vist en høy sensitivitet av pipellemetoden for diagnostikk av livmorkreft. Endometriebiopsi gir nøyaktig diagnose i de fleste tilfeller. Imidlertid, hvis endometriebiopsien er negativ og årsak til blødning ikke er funnet, er fraksjonert abrasio nødvendig. Mengden av materiale oppnådd med pipelleteknikken er imidlertid ofte for sparsom til bestemmelse av histologisk type og gradering. Dersom pipelleprøven er utilstrekkelig må det noen ganger gjøres en etterfølgende fraksjonert abrasio i generell anestesi.

Indikasjon

 • Postmenopausal blødning

Mål 

 • Få representativt materiale fra endometriet til histologisk diagnostikk

 


Utstyr

 • Abrasiobrikke:
  • 3 specula, 1 S, 2 L
  • 1 biopsitang
  • 2 kuletenger
  • 1 korntang
  • 2 uterinsonder, 1 bøyle, 1 stiv
  • 3 kuretter
  • 9 Hegarstifter, fra 2-10 mm
 • Bredspektret antiseptikum (klorhexidin) 0,5 mg/ml
 • Prøveglass med formalin

Forberedelser

 • Informer pasienten om prøvetakingen.
 • Prøvetakingen gjøres i narkose.
 • Pasienten ligger i gynekologisk leie under prøvetakingen.


Gjennomføring

 • Skjede og livmorhals vaskes med bredspektret antiseptikum (klorhexidin).
 • Dilater cervikalkanalen til ”Hegarstift” nummer 9.
 • Skrap først fra cervikalkanalen med en curette.
 • Materialet legges på eget glass.
 • Skrap så fra uterinkaviteten med en curette. Skrap grundig hele veien rundt samt fra fundus.
 • Materialet legges på eget glass.

Hysteroskopi kan utføres i forbindelse med fraksjonert abrasio.


Observasjoner

 • Det kan være risiko for perforasjon av uterinveggen under inngrepet. Hvis det skjer bør pasienten observeres på sykehus til neste dag på grunn av risiko for blødning eller tarmperforasjon.
 • Infeksjoner kan forekomme.
 • Det kan være småblødninger et par uker etter prøvetakingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020