Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfeknutestaging/-disseksjon ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Kristina Lindemann
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved bekken-/paraaortalt lymfeknutedisseksjon forstås en fullstendig fjerning av lymfeknutene i bekkenet, langs aorta og langs vena cava. Dette gjøres for å diagnostisere mikroskopisk spredning av tumorceller.

Ved bekken-/paraaortal lymfeknutestaging forstås en sjekk av bekkenlymfeknuter og paraaortale lymfeknuter for mikroskopisk spredning. Man fjerner synlige lymfeknuter, men ikke alt lymfatisk vev.

Bekken-/paraaortalt lymfeknutedisseksjon/-staging utføres som en egen kirurgisk prosedyre, eller i forbindelse med et større inngrep (for eksempel radikal eggstokkirurgi). Når prosedyren utføres separat gjøres den som konvensjonell laparoskopisk- eller robotassistert laparoskopisk kirurgi.

Bekkenglandeldisseksjon anvendes alltid ved livmorhalskreft, mens man vanligvis anvender staging ved eggstokk- og livmorkreft.

De senseste årene har sentinel node teknikken vunnet frem ved kirurgi for livmorhalskreft. Fordelen er mindre hyppig utvikling av lymfødem. Metodens pålitlighet til å påvise mikrometastaser synes å være på høyde med tradisjonell lymfeknutestaging. Det er ikke foretatt randomiserte studier. En ulempe med metoden er at man ikke får kontrollert de para-aortale lymfeknuter.

Sentinel node (vaktpostlymfeknute) er den første lymfeknuten kreftcellene metastaserer til. Ved biopsi fjernes vaktpostlymfeknuten og undersøkes for patologi. Dersom ikke patologen påviser lymfeknutemetastaser ved lysmikroskopi gjøres immunhistokjemi for å utelukke submikrometastaser. Hvis denne lymfeknuten ikke har metastaser vil kirurgen begrense behandlingen som om det ikke foreligger spredning av tumor.

Indikasjoner

 • Livmorhalskreft
 • Livmorkreft
 • Eggstokkreft
 • Egglederkreft

Mål

 • Diagnostisere mikroskopisk tumorspredning

Forberedelser

 • Tromboseprofylakse

Gjennomføring

 • Åpne rommet mellom ureter og bekkenveggen.
 • Hold ureter på medialsiden og disseker ned på lateralsiden.
 • Åpne paravesikalrommet.
 • Spalt vevet over arteria iliaca eksterna.
 • Bruk plukketang, begynn på medialsiden. Hold glandlene mens assisterende kirurg frigjør dem forsiktig.
 • Spar nervus genito femoralis for å unngå å påføre pasienten lammelser.
 • Lokaliser nervus obturatoria i fossa obturatoria.
 • Finn lymfekjertler overfor denne og ta disse ut.
 • Fjern lymfekjerteler ved arteria iliaca communis.
 • Bruk eventuelt klips for å sette av lymfekar.
 • Ta lymfekjertler likt på begge sider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oppfølging

 • Vanlige postoperative observasjoner

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020