Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Finnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikk


Fagansvarlig Bjørn Risberg
Patolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Finnålsbiopsi er en enkel og kostnadseffektiv metode som gir lite ubehag for pasienten.

Den kan benyttes ved palpable tumorer hos pasienter med kjent kreftsykdom hvor en eventuell spredning kan bekreftes eller avkreftes. Den kan også brukes hos pasienter uten tidligere kjent sykdom, enten for å gi en endelig diagnose eller for å angi retningslinjer for fortsatt utredning.

Denne metoden er den som uten sammenligning gir raskest svar/diagnose.

Indikasjon

 • Finnålsbiopsi gjøres ved palpable overfladiske knuter

Mål

 • Et godt preparat som gir grunnlag for å stille en diagnose

 

Utstyr

 • 1 x 20 ml sprøyte opptrukket med luft
 • Kanyler, størrelse avhengig av lesjonen  
 • Klorhexidin uten farge, 1 mg/ml
 • Usterile hansker
 • 3–4 objektglass
 • 3–4 dekkglass
 • RPMI-medium
 • Etiketter til merking av objektglass og RPMI-glass
 • Fargevæsker (haemacolour)
 • Vann til skylling
 • 6 kar til farging/skylling
 • Tupfere
 • Plaster
 • Vifte eller hårføner til tørking av preparater
 • Mikroskop, 10 eller 20-objektiv
 • Undersøkelsesbenk

Forberedelser

Forklar pasienten nøye hva som skal gjøres og hvorfor.


Gjennomføring

Pasienten sitter eller ligger på undersøkelsesbenken, alt etter hva som gir beste resultat.

 • Vask innstikkstedet med klorhexidin 1 mg/ml uten farge.
 • La huden tørke.
 • Palper knuten/tumoren.
 • Finn beste posisjon for punksjonen.
 • Fiksér lymfeknuten/tumoren mellom fingrene.
 • Stikk raskt gjennom huden med en kanyle.
 • Stikk litt fram og tilbake med kanylen i knuten i forskjellige retninger (cirka 2–3 bevegelser/sekund).
 • Når (etter 3–4 sekunder) materialet kommer til syne øverst i kanyleovergangen tas kanylen ut.
 • Legg en kompress på innstikkstedet dersom det trengs.
 • Koble kanylen til en sprøyte opptrukket med luft.
 • Sprut forsiktig ut materialet fra kanylen på objektglasset.
 • Dersom mistanke om lymfom eller tumor er vanskelig å vurdere legg eventuelt noe materiale opp i RPMI-glasset ved ny punksjon (til flowcytometrisk-/molekylær undersøkelse m.m. Hvilke type undersøkelser avgjøres etter mikroskopisk undersøkelse)
 • Stryk ut prøvematerialet med objektglass.
 • Tørk materialet under en vifte eller føner.
 • Farging: fikseringsvæske med metanol + haemacolour + skylling i vann  
  • 5 dypp i fikseringsvæske. La løsningen dryppe av på papir.
  • 3 dypp i fargeløsning 1.
  • 6 dypp i fargeløsning 2. La løsningen dryppe av på papir.
  • Skyll i to kar med rent vann.
 • Undersøk preparatet i mikroskopet med 10- eller 20-objektiv.   

 

 

 


Oppfølging

 • Etter punksjonen kan en liten lokal blødning forekomme.
 • Andre komplikasjoner er svært sjeldne.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020