Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nevronavigasjonsveiledet åpen biopsi


Fagansvarlig Ane Konglund
Lege i spesialisering
Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Nevronavigasjonsveiledet biopsi gjøres ved symptomgivende lesjoner i hjerneparenkymet hvor diagnostisk avklaring er av betydning. Dette gjelder spesielt for lesjoner som ikke er tilgjengelig for reseksjon, eller hvor man mistenker svulsttype som skal ha annen behandling enn kirurgisk reseksjon.

Biopsiformen velges først etter at man har vurdert muligheten for endoskopisk- eller stereotaktisk biopsi.

Indikasjon

 • Hjernesvulst

Mål

 • Fastsette diagnose for å vurdere videre behandling

 


Utstyr

 • Kraniotomibrikke voksen
 • Craniofix-brikke
 • Høyhastighetsdrill og -sag (kraniotomi)
 • Nevronavigasjonsutstyr
 • (Operasjonsmikroskop ved dyptliggende svulster)

Forberedelser

 • Pasienten får narkose og legges i ryggleie.
 • Hodet fikseres. Ansiktet bør være synlig for nevronavigasjonsapparatet ettersom dette ”gjenkjennes” lett, og øker nøyaktigheten.
 • Nevronavigasjon stilles inn.
 • Det gis infeksjonsprofylakse (enkeltdose). 

Gjennomføring

 • Det lages et egnet hudsnitt.
 • Det sages ut en fri benlapp, og dura åpnes.
 • Man bruker nevronavigasjon til å lokalisere tumor og finne beste tilgang.
 • Man bruker biopsitang eller -nål til å ta vevsprøver til frysesnitt og histologi. Ved å feste på en markør kan instrumentene gjenkjennes av nevronavigasjonssystemet.
 • Man avslutter når man har fått tilfredstillende frysesnittsvar eller overbevisende vevsmateriale.
 • Dura lukkes vanntett og benlappen festes med titanklemmer og midtsutur.
 • Hudsnitt lukkes lagvis.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020