Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk biopsi


Fagansvarlig Ane Konglund
Lege i spesialisering
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Stereotaktisk biopsi gjøres ved symptomgivende lesjoner i hjerneparenkymet hvor diagnostisk avklaring er av betydning. Dette gjelder spesielt for lesjoner som ikke er tilgjengelig for reseksjon, eller hvor man mistenker svulsttype som skal ha annen behandling enn kirurgisk reseksjon.

Stereotaktisk biopsi er en minimal invasiv prosedyre med flere fordeler.

 • Lav morbiditet og mortalitet
 • Unngår en stor operasjon med åpning av kraniet
 • Kostnadsbesparende
 • Færre liggedøgn på sykehus

Indikasjon

 • Hjernesvulst

Mål

 • Fastsette diagnose for å vurdere videre behandling

 

 


Utstyr

 • Stereotaksi brikkke
 • Stereotaktisk rammesystem
 • Høyhastighetsdrill

Forberedelser

 • Det setttes lokalanestesi.
 • Pasienten får påsatt en stereotaktisk ramme som fikseres til kraniet på fire punkter med engangspigger.
 • Pasienten transporteres til CT for preoperativ undersøkelse i ramme.
 • CT bildene fusjoneres med MR bilder og lokaliserer hjernesvulsten i forhold til rammen.
 • Planlegging skjer på en datastasjon hvor en beregner eksakte koordinater i tre plan for innstikk og biopsi.
 • Ved tilfredsstillende planlegging transporteres pasienten tilbake til operasjonsstuen hvor biopsien utføres.
 • Pasienten legges enten i ryggleie eller sittende leie.
 • Det gis infeksjonsprofylakse (enkeltdose).

Gjennomføring

 • Innstikkstedet lokaliseres ved hjelp av rammekoordinater.
 • Det settes lokalanestesi og lages et lite hudsnitt.
 • Det lages et lite borehull og dura åpnes.
 • Det gjøres en liten kortikotomi i underliggende gyrus hvor biopsinålen føres inn.
 • Det tas prøvemateriale fra svulstvevet for histologisk undersøkelse, gjerne flere prøver fra ulike dybder og minst en prøve til frysesnitt.
 • Hudsnittet sutureres lagvis.
 • Rammen demonteres.

Oppfølging

 • Pasienten får tromboseprofylakse etter avdelingens retningslinjer.
 • Pasienten mobiliseres første postoperative dag.
 • Det gjøres CT kontroll første postoperative dag for å utelukke blødning, samt verifisere biopsering i riktig område.
 • Pasienten utskrives til henvisende sykehus 1.–2. postoperative dag.
 • Suturer fjernes etter 10–12 dager.
 • Endelig histologi svar foreligger etter 7–10 dager.

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020