Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endoskopisk biopsi


Fagansvarlig Ane Konglund
Lege i spesialisering
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Endoskopisk biopsi gjøres ved symptomgivende lesjoner i sideventrikler eller 3. hjerneventrikkel hvor diagnostisk avklaring er av betydning. Dette gjelder spesielt for lesjoner som ikke er tilgjengelig for reseksjon, eller hvor man mistenker svulsttype som skal ha annen behandling.

Indikasjon

 • Hjernesvulst

Mål

 • Fastsette diagnose for å kunne vurdere videre behandling

Utstyr

 • Endoskopi brikke voksen
 • Høyhastighets drill (borrehull)
 • Skjerm for bildeoverføring

Forberedelser

 • Det gis narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.
 • Hodet fikseres.
 • Det gis infeksjonsprofylakse (enkeltdose).

Gjennomføring

 • Det legges et lite hudsnitt, i posisjon for enkel tilgang til tumor, basert på MR bilder.
 • Det lages et lite borrehull og dura åpnes.
 • Innføring av rigid endoskop til ventrikkelsystemet.
 • Skopet navigeres etter skjermbildene, til tumor visualiseres.
 • Biopsitang introduseres via hjelpekanal.
 • Det tas prøver til histologi og frysesnitt.
 • Hudsnitt lukkes tett i to lag med suturer.

Oppfølging

 • Tromboseproflyakse gis rutinemessig inntil full mobilisering.
 • CT kontroll tas første postoperative dag.
 • Blodprøver med elektrolytter tas første postoperative døgn.
 • Bandasje fjernes vanligvis etter noen få dager. Suturer fjernes etter 10–12 dager.
 • Pasienten utskrives vanligvis til lokalsykehus 1–2 dager etter operasjon (avhengig av klinisk forløp).
 • Onkologisk behandling vurderes ut fra histologisvar.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020