Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet grovnålbiopsi


Fagansvarlig Marit Muri Holmen
Radiolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ultralydveiledet grovnålsbiopsi benyttes i den diagnostiske utredning av uavklarte funn i brystet, enten som en selvstendig metode eller som en supplerende undersøkelse etter utført finnålsbiopsi. Ved de fleste brystdiagnostiske sentre er grovnålsbiopsi foretrukket som diagnostisk metode i forkant av brystkreftkirurgi. Det er indikasjon for grovnålsbiopsi dersom cytologisvaret ikke gir sikker diagnose, eller dersom det ikke er samsvar mellom cytologisvar, billeddiagnostikk og klinikk.

Indikasjoner

 • Diagnostikk
 • Spesielle analyser av en kjent malign lesjon

Mål

 • Avklare om en lesjon, palpabel eller ikke-palpabel, er benign eller malign.

Utstyr

 • Ultralydapparat
 • Lokalbedøvelse
 • Biopsipistol
 • Nåler (14G og 16G)

 


Forberedelser

 • Det gis lokalbedøvelse med en tynn nål.
 • Det er viktig at pasienten ligger stille under undersøkelsen. Forbered henne på at biopsipistolen lager et smell når prøven tas, slik at hun ikke rykker til.
 • Grovnålsbiopsier kan utføres uavhengig av om pasienten er antikoagulasjonsbehandlet.

Gjennomføring

Undersøkelsen gjøres aseptisk.

 • Lokaliser den aktuelle lesjonen ved hjelp av ultralyd.
 • Brystet desinfiseres.
 • Lokalbedøvelse settes i området.
 • Det gjøres et snitt ved innstikkstedet.
 • Biopsinålen føres inn til lesjonen ultralydveildet.
 • Når pistolen trekkes av skytes nålen 22 (eventuelt 15) mm frem.
 • Biopsien blir liggende i en utsparing i nålen.
 • Det tas vanligvis 1–3 prøver.
 • Innstikkstedet komprimeres etter prøvetakingen.
 • Pasienter som bruker blodfortynnende medikament observeres inntil ½ time etter inngrepet.
 • Snittet stripses og plastres. 

Oppfølging

Pasienten kan reise hjem etter undersøkelsen.

Pasienten

 • observer instikkstedet for eventuell blødning.
 • tar det litt med ro og utfører ikke tunge løft/sportslige aktiviteter samme dag.
 • venter til neste dag med å dusje.

Ved behov for smertestillende skal paracetamol benyttes (ikke acetylsalisylholdige preparater).

Svaret på prøven(e) foreligger som regel etter 4–7 dager.

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020