Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet finnålbiopsi


Fagansvarlig Marit Muri Holmen
Radiolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC),som også kalles finnålsbiopsi, utføres ved palpable lesjoner i brystet og ved uavklarte ultralydfunn. Utført palpasjonsveiledet eller ultralydveiledet er metoden både enkel og rask. 

Et positivt cytologisvar som bekrefter brystkreftdiagnosen, kan være tilstrekkelig for videre behandlingstiltak dersom det er samsvar mellom cytologisvar, radiologi og klinikk.

Metoden krever et nært samarbeid mellom cytolog, radiolog og kliniker og er derfor både i Norge og internasjonalt i større grad blitt erstattet med grovnålsbiopsi. 

Indikasjon

  • Diagnostikk

Mål

  • Avklare om en lesjon, palpabel eller ikke-palpabel, er benign eller malign.

 


Utstyr

  • Ultralydapparat
  • Biopsinål

Forberedelser

Prøvetaking ved hjelp av finnål er lite smertefull og krever ingen lokalanestesi.  

 


Gjennomføring

  • Den aktuelle lesjonen lokaliseres ved hjelp av ultralyd.
  • Det tas vanligvis 1–2 prøver.
  • Innstikkstedet komprimeres ved blødning etter prøvetakingen.

Oppfølging

  • Pasienten kan reise hjem etter undersøkelsen.
  • Svaret på prøven(e) foreligger som regel  etter 1-3 dager.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020