oncolex logo
Utskriftsdato (20.4.2021)

Stereotaksiveiledet grovnålbiopsi


Fagansvarlig Marit Muri Holmen
Radiolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Stereotaksiveiledet (røntgenveiledet) biopsi er aktuelt ved uavklarte mammografiske funn som ikke kan påvises med ultralyd. Dette gjelder spesielt kalklesjoner. Undersøkelsen kan gjøres som en grovnålsbiopsi (pistolteknikk) eller med vakuumteknikk.

Cancer in situ manifesterer seg ofte som kalk på mammogrammene, og metoden er derfor viktig som ledd i utredningen av usikker/malignitetsuspekt kalk.

Indikasjon

 • Diagnostikk

Mål

 • Avklare om mammografifunnet er benignt eller malignt, og om mulig fastsette en diagnose.  

Utstyr

 • Spesialbenk og røntgenutstyr
 • Lokalbedøvelse
 • Biopsipistol
 • Pistol eller vakuum, med nåletykkelse 14G eller 10G 

Forberedelser

Dersom pasienten er under antikoagulasjonsbehandling, velger man i de fleste tilfeller pistolbiopsi framfor vacuumbiopsi.


Gjennomføring

Undersøkelsen gjøres aseptisk.

 • Pasienten legges til rette i sideleie eller mageleie, eventuelt i sittende stilling.
 • Brystet fikseres.
 • Den aktuelle lesjonen lokaliseres ved hjelp av vinklede røntgenbilder.
 • Punksjonsutstyret monteres.
 • Brystet desinfiseres og lokalbedøvelse settes.
 • Biopsiutstyret gjøres klar.
 • Biopsiene tas, vanligvis 5-6 prøver med litt forskjellig posisjon av nålen. 
 • Ved kalklesjon legges prøvematerialet på et stykke røntgenfilm og røntgenfotografes for å se om man har fått ut representative prøver. 
 • Innstikkstedet komprimeres etter prøvetakingen.
 • Pasienter som benytter blodfortynnende medikament observeres en halv time etter inngrepet. Dette gjøres også hvis undersøkelsen er gjennomført med vacuumteknikk.
 • Snittet stripses og plastres.

Oppfølging

Pasienten kan reise hjem etter undersøkelsen.

Pasienten

 • observer innstikkstedet for eventuell blødning.
 • tar det litt med ro og skal ikke utfører tunge løft/ og sportslige aktiviteter samme dag.
 • venter til neste dag med å dusje.

Ved behov for smertestillende skal paracetamol benyttes (ikke acetylsalisylholdige preparater).

Svaret på prøven(e) foreligger som regel etter 4–7 dager.