Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

CT-veiledet biopsi ved mistanke om bensarkom


Fagansvarlig Isabel Lloret
Radiolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

CT-veiledet biopsi er en presis og skånsom måte å få representative prøver på ved mistanke om bensarkom. Teknikken har høy diagnostisk presisjon, sensitivitet og spesifisitet med hensyn på malignitet.

Ved CT-veiledet biopsi er en cytolog tilstede for umiddelbart å bedømme materialets kvalitet enten på aspirat eller imprint. Det gir også gode muligheter for å sikre materiale til supplerende undersøkelser som flowcytometri. Som regel er det viktig å ta av ufiksert biopsimateriale for cytogenetisk analyse og genetiske undersøkelser. 

I forkant av en CT-veiledet biopsi planlegges det nøye hvor man skal stikke, slik at biopsikanalen kan fjernes ved en eventuell kirurgisk reseksjon av tumor. 

Indikasjon

 • Tumorsuspekt lesjon i ben ved mistanke om sarkom

Mål

 • Skaffe til veie representativt materiale av lesjonen slik at cytologisk eller histologisk diagnose kan stilles

 

 


Utstyr

 • Penn til å merke
 • Skalpellspiss
 • Kanyler: blå, rosa og lang grønn
 • Sprøyter: 1 x 10–20ml
 • Lokalanestetikum
 • Aspirasjonskanyle, kort eller lang etter behov
 • Bennål
 • Eventuelt benskje, drill
 • Tatoveringsfarge
 • 8 objektglass merket med pasientens initialer og fødselsår dersom utstryk er rekvirert. 3 av dem merkes med pasientens fulle etternavn og fødselsår.

Forberedelser

 • Ved CT-veiledet biopsi i ben gis ofte antibiotikaprofylakse.
 • Inngrepet gjøres med lokalbedøvelse.
 • Dyp sedasjon vurderes i enkelte tilfeller.

Gjennomføring

 • Fullkvalitets CT-scan tas av det aktuelle området.
 • Biopsitilgang er på forhånd diskutert med kirurger. Biopsikanalen må kunne fjernes med tumor dersom lesjonen er et sarkom.
 • En nål plasseres som hudmarkør over innstiksstedet.
 • Det tas en lavdose CT-gjennomlysning av området for å kontrollere at plasseringen er korrekt.
 • Innstikksstedet markeres med penn.
 • Det settes lokalanestesi i periost, og langs biopsikanalen. Det tas en ny gjennomlysning for å kontrollere at nålen har riktig retning. Resten av anestesien settes og nålen trekkes ut.
 • Det lages et lite snitt med skalpellen før biopsien, for å unngå å traumatisere huden unødig - da gror såret penere.
 • Biopsinålen settes i snittet og bankes fast i benet.
 • Området gjennomlyses igjen for å kontrollere at nålen har riktig posisjon og retning.
 • Nålen bankes videre inn til fremre kant av lesjonen og mandrengen trekkes ut. Nålen bankes igjennom lesjonen, under jevnlige kontroller med gjennomlysning.
 • Når nålen er igjennom vris den rundt slik at ikke prøvematerialet faller ut når nålen trekkes ut.
 • Biopsien legges først på et objektglass og det lages et cytologisk imprint.
 • Biopsien legges på ringer eller formalin for histopatologisk undersøkelse.
 • Det cytologiske materialet farges og undersøkes umiddelbart, og cytolog avgjør hvor mange flere  biopsier som skal tas.
 • Huden ved innstikkstedet tatoveres.
 • Innstikksstedet lukkes med sutur eller steristrips 

 


Oppfølging

 • CT-veiledet biopsi medfører minimal risiko for komplikasjoner.
 • Ved antikoagulasjon/trombocytopeni observeres det for lokal blødning. Det legges eventuell kompresjon.
 • Bandasjen skal holdes ren og tørr i 4–5 dager. Bruk dusjbandasje.
 • Strips eller suturer fjernes etter 7–14 dager.
 • Ved visse lokalisasjoner i vekstbærende knokler hvor man borer igjennom hele benet kan dette svekke benet og føre til økt fare for fraktur. Eventuelle restriksjoner vurderes utfra hvert enkelt tilfelle.

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020