Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet nålebiopsi hos barn


Fagansvarlig Heidi Glosli
Barneonkolog dr.med.
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ultralydveiledet biopsi er en god metode å diagnostisere mulig patologi i suspekte lesjoner/forandringer. Vi bruker alltid finnålsbiopsi initialt. Celleutstryk farges umiddelbart og vurderes av cytolog. I de fleste tilfeller vil man i tillegg utføre histologisk pistolbiopsi (true-cut). Ofte må man vente på resultatet av den histologiske undersøkelsen (2–6 dager) før behandlingen kan starte.

Indikasjon

 • Lesjoner av usikker type, påvist ved radiologiske undersøkelser

Mål

 • Bekrefte eller avkrefte malign histologi ved suspekte lesjoner.

Utstyr

 • Biopsiutstyr   


Forberedelser

 • Ved ultralydveiledet punksjon i narkose skal barnet faste de 4–6 siste timene før undersøkelsen.
 • Avhengig av lesjonens lokalisasjon og tilgjengelighet må det eventuelt tas forbehold om normale blodprøver med hensyn til blødningsparametre (Hemoglobin, trombocytter, eventuelt INR og Cephotest).

 • Barnet og foreldrene informeres om hva som skal gjøres.

 • Biopsien utføres i narkose.

Gjennomføring

Ultralydveiledet biopsi tas i narkose og gjerne med lokalanestesi avhengig av dybde og lokalisasjon.

 • Lokaliser den påviste lesjonen med ultralydproben.
 • Bestem beste innstikksted og stikkretning for punksjonen.
 • Merk gjerne innstikkstedet slik at kanalen er lett å fjerne ved senere kirurgi.
 • Vask innstikkstedet med farget klorhexidin 1 mg/ml.
 • La huden tørke.
 • Injiser eventuelt lokalanestetikum i huden.
 • Stikk spinalnålen raskt gjennom huden.
 • Før nålen ultralydveiledet gjennom peritoneum og videre inn til lesjonen.
 • Trekk ut mandrengen.
 • Aspirer.
 • Når man ser materialet øverst i nålen trekkes den ut.
 • Deponer materialet på et objektglass.
Utstryk til cytologi

 • Stryk ut prøvematerialet med objektglass.
 • Lufttørk materialet.
 • Farging: fikseringsvæske med metanol + haemacolour + skylling i vann:  
  • 5 dypp i fikseringsvæske. La løsningen dryppe av på papir.
  • 3 dypp i fargeløsning 1.
  • 6 dypp i fargeløsning 2. La løsningen dryppe av på papir.
  • Skyll i 2 kar med rent vann.
 • Undersøk preparatet i mikroskopet med 10x- eller 20x-objektiv.

Mikroskopisk vurdering av cellematerialet gjøres av cytolog for å avgjøre om det skal tas supplerende prøver.

Histologisk biopsi (pistolbiopsi)

 • Sett lokalanestesi i huden.
 • Lag et lite snitt i huden.
 • Før biopsinålen fram til lesjonen og gjerne litt inn i den, avhengig av lesjonens størrelse og av typen vev foran og bak lesjonen.
 • Trekk av pistolen slik at prøven tas.
 • Trekk nålen ut og åpne den.
 • Legg vevsbiten i et glass med egnet forsendelsesmedium – for eksempel formalin, eventuelt NaCl 0,9%.

Oppfølging

 • Barnet er ofte inneliggende til dagen etter.
 • Avhengig av lesjonens lokalisasjon og natur kan blødning av og til oppstå etter prøvetaking.
 • Ved sterke smerter eller blødning må pasienten observeres på post eller intensiv avdeling avhengig av alvorlighetsgrad, og nødvendige tiltak iverksettes.
 • Etter biopsi av parenkymatøse organer tas det en ultralydkontroll og eventuelt en hemoglobinkontroll dagen etterpå.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020