Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Rektoskopi med finnålsbiopsi


Fagansvarlig Stein Gunnar Larsen
Spesialist i gastroenterologisk kirurgi dr.med.
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Rektoskopi er den enkleste diagnostiske undersøkelsen ved mistanke om endetarmskreft eller kreft i analkanalen. Undersøkelsen skal alltid kombineres med rektal eksplorasjon og eventuelt nålebiopsi.

Undersøkelsen gjøres med et rektoskop, som er et stivt rør med en lyskilde. Med denne inspiseres endetarmen og slimhinnene omkring, vanligvis cirka 15 cm opp fra analåpningen. Baktil i rektumampullen, like innenfor analkanalen, kan det være en så stor vinkel at det her er vanskelig å se små forandringer. Dette må vurderes nøye ved eksplorasjon.

Under undersøkelsen kan det tas biopsier.

Indikasjoner

 • Mistanke om kreft eller betennelse i endetarmen
 • Mistanke om kreft eller betennelse i analkanalen

Mål

 • Påvisning av forandringer i endetarmen
 • Påvisning av forandringer i analkanalen
 • Prøvetaking 
 • sds

Utstyr

 • Rektoskop
 • Dobbelt ballong til innblåsing av luft i tarmen
 • Lyskilde til rektoskop
 • Gel til eksplorasjon
 • Rektal sug
 • Biopsitang
 • Eventuelt preparatglass med formalin
 • Nål til finnålsbiopsi og finnålscytologi

Forberedelser

 • Tarmen tømmes undersøkelsesdagen med klyx 1–2 timer før undersøkelsen.
 • Pasienten må faste siste 6 timer, men kan drikke klare væsker inntil 2 timer før undersøkelsen i tilfelle det skal gis kortvarig sedasjon.
 • Pasienten ligger i gynekologisk leie.

Gjennomføring

 • Før skopering gjøres nøye eksplorasjon.
 • Rektoskopet smøres inn med smøremiddel og føres inn i endetarmen.
 • Staven som har ligget inni rektoskopet for å lette innføringen tas ut.
 • Skopet føres videre innover i tarmen.
 • Det blåses luft inn i tarmen for å bedre oversikten.
 • Det tas eventuelt overflate- eller finnålsbiopsi.
  • Biopsinålen føres inn til lesjonen langs fingeren.
  • Når biopsinålen trekkes av skytes først mandreng, så kanylen umiddelbart etterpå, 2,5 cm frem.
  • Biopsien blir liggende i et hakk i mandrengen.
 • Skopet trekkes ut med sirkulerende bevegelser slik at hele tarmens omkrets kan inspiseres. Vær oppmerksom på "blinde sone" baktil. 
 • Undersøkelsen tar cirka 5 minutter.

Oppfølging

Pasienten observeres med tanke på:
 • blødning dersom det er tatt biopsi
 • smerter (luft-/knipesmerter forventes)

Ved poliklinisk undersøkelse reiser pasienten hjem undersøkelsesdagen. Eventuelle prøvesvar foreligger i løpet av 1–4 uker.

Det gjøres avtale om eventuell videre oppfølging og behandling.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020