oncolex logo
Utskriftsdato (24.2.2021)

Stråleterapi ved testikkelkreft


Fagansvarlig Helene Nergård
Onkolog, phD
Ullevål sykehus

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Strålebehandling er ikke standardbehandling ved testikkelkreft, men kan være aktuelt ved seminom klinisk stadium I og II B som ikke er kandidater for kjemoterapi.

Pasienter med non-seminom skal vanligvis ikke ha strålebehandling.

Indikasjoner

Seminom klinisk stadium I og II A-B.

Mål

Adjuvant (klinisk stadium I)

Kurativt siktemål (klinisk stadium II A-B)


Definisjoner

Målvolum

 

 

 

 

Definisjoner av målevolum i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurment)

GTV (Gross tumor volume)

Tumorvolum

Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst

CTV (Clinical target volume)

Klinisk målvolum

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Målvolum

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

 

 

PTV (Planning Target Volume)

Planleggingsvolum

Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
 

 

Målvolumer 

 

GTV (=Gross Tumour Volume)

 

 

Volumet av enhver forstørret metastatisk lymfeknute. 
 

CTV (=Clinical Target Volume)

 

 

 

CTV av den para-aortale regionen: Para-aortale lymfeknuter fra øvre grense av TH 12 til aortabifurkaturen og defineres som kombinert volum av vena cava inferior og aorta inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV med 1,4 cm margin i alle retninger. Tilsvarende ipsilateral nyrevene volum uten lateral margin.

Hvis ipsilaterale iliacale lymfeknuter skal behandles, utvides CTV til det kombinerte volum av iliaca communis og iliaca externa karene ned til øvre begrensning av acetabulum inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV med 1,4 cm margin i alle retninger. 

Ved tidligere inguinal eller scrotal kirurgi eller ved lokalavansert T4 tumor: Ipsilaterale iliaca communis, iliaca externa og inguinale lymfeknuter med marginer som beskrevet over inkluderes i målvolumet.

 

 

ITV (=Internal Target Volume)

 

 

 

Likt med CTV da organbevegelsen er neglisjerbar.

 

 

PTV (Planning Target Volume)

 

 

 Defineres etter ICRU.

Forberedelser

 • Pasienten plasseres i ryggleie
 • Fikseres i henhold til lokal praksis for å sikre reproduserbar posisjonering gjennom hele behandlingen.
 • Orkiektomiarret markeres med en blytråd.
 • Kontralaterale testikkel skjermes med bly hos pasienter i reproduktiv alder.
 • Penis flyttes ut av behandlingsfeltet.
 • Gonadedoseberegning gjøres for personer under 50 år. Ved para-aortalfelt er spesiell gonadeskjerming vanligvis ikke nødvendig.

Strålebehandlingsteknikk

Feltoppsett gjøres etter CT-veiledet 3-dimensjonal doseplan. Inntegningen av målvolum baseres på karenes forløp fordi spredning via lymfebaner følger kar som aorta, vena cava inferior, ipsilaterale nyrevene, og ipsilaterale bekkenvener (iliaca communis og externa).

Strålekvalitet

Minimum 10 MV fotoner.

Risikoorganer

Begge nyrer skal tegnes inn som risikoorganer. Ikke mer enn 25 % av den enkelte nyre skal ha mer enn 20 Gy stråledose.


Gjennomføring

Seminom klinisk stadium I

Stråledose

 • 1,8 Gy x 14 (totalt 25,2 Gy) fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale lymfeknuter og ipsilaterale iliacale lymfeknuter.
 • 2 Gy x 10 (totalt 20 Gy) fordelt på 5 fraksjoner pr. uke til para-aortale lymfeknuter.

Hvis det foreligger en T4 tumor eller pasienten har gjennomgått tidligere inguinal eller scrotal kirurgi, skal strålefeltet inkludere ipsilaterale iliacale og inguinale lymfeknuter.

 

Seminom klinisk stadium II A

Stråledose

 • 2 Gy x 15 (totalt 30 Gy) fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale og ipsilaterale iliacale lymfeknuter.

Ved gjennomgått skrotal eller inguinal kirurgi og ved T4 tumor inkluderes inguinale lymfeknuter i målvolumet.

Seminom klinisk stadium II B

Stråledose

 • 2 Gy x 15 som ved klinisk stadium IIA med tillegg av boost mot forstørrede lymfeknuter med 2 Gy x 3.

Ved gjennomgått skrotal eller inguinal kirurgi og ved T4 tumor inkluderes inguinale lymfeknuter i målvolumet.


Oppfølging

Risikoorganer

Hud

 • Akutt dermatitt i scrotalhuden kan forekomme. Huden utsettes for fuktighet mellom fraksjonene på grunn av mange hudfolder på scrotum.

Slimhinner

 • Mucositt kan oppstå i uretra og rektum med dysuri og rektale symptomer.

Gastrointestinalkanalen

 • Kvalme, diaré og magesmerter

Generelt

 • Tretthet

Langtidsrisiko

 • Stråleindusert sekundær malignitet 
 • Diabetes Mellitus 
 • Bestråling av testikler vil medføre varig sterilitet. Sikker prevensjon under og første år etter behandling kan likevel være å anbefale som ved kjemoterapi. Testosteronproduksjonen kan synke flere år etter behandling og kontrolleres regelmessig.