Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Fotodynamisk behandling (PDT) ved hudkreft


Fagansvarlig Johan Tausjø
Onkolog
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Trond Warloe
Kirurg
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Fotodynamisk behandling ble først tatt i bruk ved Roswell Park i  Buffalo N.Y. med photopherin på slutten av ’80 tallet. En Canadisk gruppe benyttet aminolevulinsyre (ALA) fra 1990. Radiumhospitalet begynte utviklingsarbeid med både photopherin og ALA fra 1991, og har senere utviklet en sensiterende krem basert på en esterderivat av ALA som markedsføres under navnet Metvix®.

Metvix® er en krem som inneholder metylaminolevulinat. Dette blir i cellene metabolisert til Protoporfyrin IX gjennom Heme syntesen. Neoplastisk vev bryter ned Protoporfyrin IX saktere enn friskt vev, og dette fører til en forskjell i konsentrasjonen av det lysømfintlige Protoporfyrin IX. Når cellene deretter utsettes for den røde delen av lysspekteret dannes det singlet oksygen som forårsaker skader i cellene, både i mitokondrier og cellemebraner, som fører til celledød. Denne selektive effekten er avhengig av at kremen trenger inn i de neoplastiske cellene, at forskjellen i konsentrasjon av Protoporfyrin IX er størst mulig mellom friske og syke celler, og at tilstrekkelig lysdose når frem til det aktuelle vev. 

Både preparering, applikasjon av krem og belysning er forbundet med smerte av varierende grad, avhengig av størrelse, beliggenhet på kroppen og den enkelte pasients smertetoleranse.

Se bilder av pasient før og etter behandling:

 Før

 Etter

Indikasjoner

 • Overfladisk og/eller nodulær basalcellekarsinom
 • Aktinisk keratose med plateepitelatypi, eventuelt in situ (morbus Bowen)

Mål

 • Kurasjon med best mulig kosmetisk resultat

Utstyr

 • Curette
 • Kniv
 • Nål
 • Kompressser
 • Lokalbedøvelse
 • Adrenalin
 • Objektglass til cytologisk undersøkelse
 • Lampe med calibrert lysdose for areal og tid
 • Metvix® med okkluderende plaster

Forberedelser

Acetylsalisyl seponeres 5 dager før behandlingen og warfarin seponeres 1–2 dager før behandlingen.


Gjennomføring

Lesjoner som skal behandles med PDT må forbehandles. Dette skjer ved skraping med kniv eller curette slik at døde celler og fibrotisk vev fjernes i størst mulig grad. Eventuell blødning må stanses før kremen smøres på. Denne skal så ligge over lesjonen med okkluderende plaster i cirka 3 timer før belysning. 

 • Lesjonen(e) undersøkes av lege og egnede lesjoner markeres og avtegnes på et kroppskart.
 • Lesjonen(e) måles.
 • I enkelte tilfeller tas det histologisk eller cytologisk prøve før selve behandlingen startes. Cellene skrapes av svulstens overflate med en curette eller kniv og materialet legges på et objektglass og strykes ut.
 • Ved tykke svulster skrapes noe av svulstvevet bort før kremen smøres på, ved tynnere lesjoner skraper man bort døde celler på overflaten.
 • I noen tilfeller punkteres huden med en nål langs periferien av lesjonen slik at kremen skal trekke dypere ned i svulsten. 
 • Kremen (Metvix®) med det lysømfintlige stoffet smøres på og lesjonen(e) dekkes til.

Pasienten venter i 3 timer.


 • Bandasjen fjernes og overfladisk krem tørkes bort.
 • Det legges en kompress over lesjonen der det er klippet et hull, som er litt større enn lesjonen.
 • Lesjonen belyses i cirka 8 minutter med lamper som er kaliberet til å gi en lysdose på 37 Joule/cm2, avhengig av lesjonens diameter og dybde. 
 • Dersom lesjonen er i ansiktet dekkes øynene med små skjold som festes med lystett aluminiumstape. Er lesjonen på øyelokket legges et skjold inn på øye etter at det er gitt lokalbedøvelse.

Smerter

Prosedyren kan medføre smerte. Behovet for smertestillende medikamenter varierer og er avhengig av hvilket område på kroppen som behandles. 

 • Behandling i ansiktet, på fingre og legger kan medføre større smerter enn behandling på andre deler av på kroppen. 
 • Store lesjoner er ofte mer smertefulle å behandle enn små. Ved store lesjoner gis det ofte lokalbedøvelse og/eller systemisk smertestillende medikamenter. Dette er vanskelige smerter å behandle.
 • Lette smerter kan lindres ved at lesjonen dusjes med vann mens belysningen pågår, eller eventuelt heve lampen litt fra lesjonen.

Oppfølging

Det er ikke alltid nok med en behandlig, ved mer omfattende og dype lesjoner må pasienten tilbake for en ny behandling etter 1–2 uker.

Smertene kan hos enkelte vedvare litt utover kvelden og til neste dag. 

I løpet av den første uken danner det seg en kraftig skorpe over det behandlede området. Denne faller som regel av i løpet av den andre og tredje uken slik at det kommer ny ren hud under. Pasienten kommer tilbake til kontroll av behandlingsresultat etter 2–3 måneder.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019