Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær stråleterapi ved kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan


Fagansvarlig Kolbein Sundfør
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Stråleterapi er et alternativ ved behandling av pasienter med lokalavansert kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan, der kirurgi vil medføre et mutilerende inngrep.

Indikasjoner

  • Behandling av pasienter med lokalavansert kreft i ytre kvinnelige kjønnsorgan, der kirurgi vil medføre et mutilerende inngrep.

Mål

  • Kurativ behandling

Definisjoner

Målvolum

 

 

Målvolum definisjoner i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurment)
GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV, pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger

Forberedelse

Tumors utbredelse og eventuelle metastaser skal være kartlagt.

Billeddiagnostikk av bekken/abdomen skal være CT eller MR. Disse undersøkelsene dekker også nyrer/urinveier slik at urografi ikke er nødvendig i tillegg. MR foretrekkes for diagnostikk i bekkenet, og helst på eget laboratorium. Lungebilde, front og side. Ved minste usikkerhet tas CT thorax (også her er det nødvendig med god nok oppløsning for å se små forandringer). 

  • CT undersøkelse: CT må tas med optimal bildekvalitet (ingen lavdoseprotokoll). Det må brukes multikanal CT med tynne snitt. (0,6mm til  maksimalt 3mm). Skal reformateres i tre plan. Generelt skal den tas med intravenøs kontrast og eksponering ikke senere enn portovenøs fase. Vann bør brukes som kontrastmedium i tarm.
  • MR undersøkelse: Ved transversale, sagittale og parasagittale serier skal snitt-tykkelse fortrinnvis ikke være mer enn 4mm. Minimum T1 og T2 vektet transversalserie gjennom hele bekkenet, samtidig sagittalserie
  • For å utelukke/påvise lungemetastaser er vanlig røntgen thorax vanligvis tilstrekkelig. Men ved høy risiko for lunge- eller mediastinale metastaser, slik som ved retroperitoneale metastaser eller svært store tumorer, er det aktuelt med CT thorax selv om vanlig røntgen thorax bedømmes negativ (samme krav til snitt-tetthet). 

Forberedelse av pasient før ekstern stråleterapi

CT for doseplanlegging tas på simulatorenheten på stråleterapi. Det er svært viktig at pasienten er godt smertestilt og klarer å ligge stille på ryggen 20-30 minutter. Eventuelt gis premedikasjon med 1– 2 g paracetamol. Ekstradose av opiater kan også være aktuelt for pasienter som får dette. Det er et flatt undersøkelsesbord med kun en tynn madrass som pasienten skal ligge på. Pasienten får en standardisert pute under knærne og stor pute under hodet. Dette opplegget er nødvendig for å kunne være identisk med det en må bruke på behandlingsapparatene.

Intravenøs kontrast brukes rutinemessig. Pasienter som bruker antidiabetika av metformin-type (”Metformin”, ”Glucophage”), må ikke ta disse siste 2 døgn før doseplan-CT.

Planlegging av strålefelt (inntegning, utarbeidelse av strålefelt, nødvendige justeringer og kontroller samt forberedelse av dokumentasjon til simulator) tar 10-12 dager i vanlig rutine.

Start av stråleterapi skjer cirka 10 dager etter dosepan-CT.


Gjennomføring

Stråleterapi gis hver dag, 5 dager i uken. Total behandlingsperiode: cirka 7 uker. 

Ekstern stråleterapi

Antallet av eksterne strålebehandlinger avhenger av totaldosen som man vil gi.

Kjemoterapi

Cytostatika (cisplatin) 1 dag i uken under hele strålebehandlingsperioden, vanligvis 6 ukentlige kurer. Forutsatt at pasienten kan tåle denne tilleggsbehandlingen.
Er tumor for stor, gjøres ny vurdering senere, i det tumoren kan skrumpe inn i løpet av behandlingstiden.


Oppfølging

Den viktigste bivirkningen er reaksjon fra huden i ytre kvinnelige kjønnsorgan. Strålefeltet kan også omfatte distale del av rektum, skjede og blære.

Stråleterapi mot bekken kan medføre

  • Stråledermatitt i ytre kvinnelige kjønnsorgan forekommer ofte i løpet av behandlingen
  • Diaré og magesmerter
  • Kvalme, som kan bli forsterket med kjemoterapi 
  • Tretthet
  • Irritasjon av slimhinnen i urinblæren. Dette medfører plager som kan minne om urinveisinfeksjon, med hyppig vannlating, svie, smerter og småblødninger

Forebyggende pleie og oppfølging av pasienten er av stor betydning under hele behandlingsperioden.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020