Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Adjuvant postoperativ stråleterapi ved livmorhalskreft


Fagansvarlig Kolbein Sundfør
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Adjuvant strålebehandling brukes hos pasienter med en høy grad av risiko for bekkenresidiv etter operasjon for livmorhalskreft.

Indikasjoner

Adjuvant strålebehandling etter operasjon for tidlig livmorhalskreft gjøres ved:

 • påvist spredning til en eller flere av lymfeknutene
 • infiltrasjon i eller kort avstand til reseksjonsflate
 • stor tumor > 4 cm
 • dyp nedvekst i livmorhals eller innvekst i parametrie

Mål

 • Kurasjon

Definisjoner

Målvolum

 

 

Målvolum definisjoner i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurment)
GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV, pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger

Forberedelser

Det skal foreligge billeddiagnostisk undersøkelse, MR/CT, som dekker bekkenet og lymfeknutestasjoner retroperitonealt til diafragmakuplene.

 • CT undersøkelse: CT må tas med optimal bildekvalitet (ingen lavdoseprotokoll). Det må brukes multikanal CT med tynne snitt. (0,6mm til  maksimalt 3mm). Skal reformateres i tre plan. Generelt skal den tas med intravenøs kontrast og eksponering ikke senere enn portovenøs fase. Vann bør brukes som kontrastmedium i tarm.  MR undersøkelse: Ved transversale, sagittale og parasagittale serier skal snitt-tykkelse fortrinnvis ikke være mer enn 4mm. Minimum T1 og T2 vektet transversalserie gjennom hele bekkenet, samtidig sagittalserie.
 • Røntgen thorax, front og side før operasjon. Er bildene over 2 måneder gamle tas nye når det var stor tumor eller multiple metastaser. Eventuelle mistenkelige eller usikre funn utredes med CT thorax.

Strålefeltet dekker området for lymfogen spredning i det lille bekken. Det vil si fra bekkenbunn og lyskebånd til 1 cm under skiven L4-L5, feltgrensen blir da i skiven. Når snau avstand til reseksjonsrand er indikasjonen alene, kan øvre feltgrense legges lavere.

Forberedelse av pasienten

 • Stråleansvarlig lege vurderer lokal status. Eventuelt markering for eksempel av vaginaltopp. Bør gjøres samtidig med rekvisisjon, senest før CT for doseplan.
 • CT for doseplanlegging tas på simulatorenheten på stråeterapi. Det er svært viktig at pasienten er godt smertestilt og klarer å ligge stille på ryggen 20-30 minutter. Eventuelt gis premedikasjon med 1- 2 g paracetamol. Ekstradose av opiater kan også være aktuelt for pasienter som får dette. Det er et flatt undersøkelsesbord med kun en tynn madrass som pasienten skal ligge på. Pasienten får en standardisert pute under knærne og stor pute under hodet. Dette opplegget er nødvendig for å kunne være identisk med det en må bruke på behandlingsapparatene.
 • Intravenøs kontrast brukes rutinemessig. Pasienter som bruker antidiabetika av metformin-type (”Metformin”, ”Glucophage”), må ikke ta disse siste 2 døgn før doseplan-CT.
 • Planlegging av strålefelt (inntegning, utarbeidelse av strålefelt, nødvendige justeringer og kontroller samt forberedelse av dokumentasjon til simulator) tar 10 -12 dager i vanlig rutine .

Start av strålebehandling skjer cirka 10-12 dager etter CT-doseplan


Gjennomføring

 • Mot risikoområdet gis 45–50 Gy, vanligst 48,6 Gy
 • Vanligvis gis 27 (25) utvendige behandlinger (a 1,8-2 Gy) med 4 strålefelt mot bekkenområdet   .     
 • Hos noen kan det være nødvendig med tilleggsbehandling mot et mindre område, 6-11 behandlinger. Dette er avhengig av de funn som er indikasjon for stråleterapien. 
 • Cisplatin ® 1 dag i uken under hele behandlingsperioden.  

Stråleterapi gis hver dag, 5 dager i uken. Total behandlingsperiode: Cirka 6 uker.


Oppfølging

De fleste bivirkningene som kan oppstå under behandlingen skyldes at friske organer ligger i strålefeltet. Dette omfatter deler av tynn- og tykktarm, urinblæren, øvre del av skjede, lymfeknuter, noe bekkenskjelett og eventuelt eggstokkene hvis de ikke ble fjernet ved operasjonen.

Strålebehandling mot bekken kan medføre

 • Diaré og magesmerter
 • Kvalme, som kan bli forsterket ved kjemoterapi
 • Tretthet
 • Irritasjon av slimhinnen i urinblæren. Dette medfører plager som kan minne om urinveisinfeksjon, med hyppig vannlating, svie, smerter og småblødninger.
 • Påvirkning av benmargen
 • Vaginalslimhinnen kan bli tørr/sår og det kan oppstå sammenvoksninger i skjeden. Som følge av at eggstokkene ligger i strålefeltet kommer pasienten i overgangsalderen fordi eggstokkene slutter å produsere hormoner. Hormonsubstitusjon anbefales til kvinner før overgangsalder (<50 år).
 • Hudreaksjoner er sjelden. Skulle det oppstå, dreier det seg vanligvis om sårhet mellom seteballene

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020