Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling


Fagansvarlig Marianne Grønlie Guren
Onkolog
Ullevål

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Palliativ strålebehandling gis ofte med større strålefraksjoner, og over kortere tidsrom, for eksempel 2 uker, eller som engangsfraksjon over en dag. Strålebehandling kan gis for å lindre eller forebygge symptomer fra en svulst.

Indikasjoner

  • Primærsvulster i endetarmen som ikke er aktuell for operasjon
  • Skjelettmetastaser
  • Hjernemetastaser
  • Bukveggsmetastaser

Mål

  • Lindring eller forebygging av symptomer, for eksempel smerter

Definisjoner

Målvolum

 

 

Definisjoner av målevolum i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurment)
GTV (Gross tumor volume) Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst                               
CTV (Clinical target volume)

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

PTV (Planning Target Volume) Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger

 


Forberedelser

  • Det gjøres CT for doseplanlegging, eller strålefeltet stilles direkte inn ved hjelp av røntgengjennomlysning. 
  • Hvis det er tatt CT, tegnes tumors lokalisasjon og eventuelt risikoområder inn på bildene, og danner et 3-dimensjonalt strålevoulm.
  • Forslag til strålefelt godkjennes av medisinsk fysiker og lege.
  • Feltutformingen blir tegnet med tusj direkte på pasientens hud.
  • Pasienten ligger på ryggen på strålebenken.

Gjennomføring

Behandlingen gis vanligvis som 3 Gy x 10 ved metastaser i skjelettet, eller mot primærtumor som ikke er aktuell for operasjon. Behandlingen som gis vurderes individuelt. I noen tilfeller gis strålebehandling med større dose over en dag ved for eksempel spredning i skjelettet, eller med mindre dose over lengre tid som 5 uker ved for eksempel svulst i endetarmen.

Bukveggsmetastaser behandles med elektronbestråling som har betydelig kortere dybde.


Oppfølging

Pasienten følges som oftest ved lokalsykehuset etter strålebehandlingen.

Bivirkninger av strålebehandling

Bivirkningene avhenger av hvor strålebehandlingen gis, og vurderes individuelt.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020