Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehehandling ved Ewings sarkom


Fagansvarlig Jan Peter Poulsen
Onkolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved Ewings sarkom gis postoperativ strålebehandling ved utilfredsstillende kirurgisk (marginal) margin eller dersom man under inngrepet har skåret i tumor (intralesjonell margin). Stråleterapi kan også gis uten forutgående kirurgi ved inoperabel tumorer. Behandling gis kombinasjon med kjemoterapi.

Den totale behandlingstiden er 30–40 uker, og strålebehandlingen gis i uke 14–17 ved postoperativ strålebehandling og i uke 13–16 ved inoperabel tumor. Ved dårlig radiologisk respons fortsetter behandlingen med kjempterapi noe lenger og strålebehandlingen gis i uke 17–20.

Ved metastastisk sykdom gis strålebehandling som symptomlindring ved ben- og lungemetastaser. Strålebehandlingen gis da som regel 10 uker etter avsluttet kjemoterapi.

Mange av pasientene er barn og indikasjonen for stråleterapi må da vurderes nøye med tanke på gevinst og eventuelle senskader av strålebehandlingen.

Indikasjoner

Ewings sarkom ved:

 • operabel tumor
  • etter marginal kirurgi hvor det er synlig tumorvev igjen i det kirurgiske preparatet
  • etter intralesjonell kirurgi
 • inoperabel tumor
  • etter kjemoterapi
 • metastatisk sykdom
  • ved inoperabel benmetastase
  • ved lungemetastaser
  • ved smertelindring på grunn av skjelettmetastaser

Mål

 • Kurasjon
 • Palliasjon

 


Definisjoner

Målvolum

 

 

 

 

Målvolum ved pasient som er operert er tumor + 3 cm. Dersom pasienten ikke er operert er målvolumet radiologisk tumor + 2 cm.

 

Målvolumdefinisjoner i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurements)

GTV (=Gross Tumor Volum)

Tumorvolum

Palperbar, synlig, demonstrerbar malign vekst. Påviste lymfeknuter kan angis som GTV-N, andre metastaser med GTV-M. 

CTV (=Clinical Target Volum)

Klinisk målvolum

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom.

CTV = GTV + 3,0 cm i lengderetning og + 1,5 cm i alle andre retninger

ITV (=Internal Target Volum)

Målvolum

Volum som innholder CTV og en indre margin som tar hensyn til indre bevegelse og endringer av CTV.
Dette er volumet man ønsker skal få en optimal dose.

PTV (Planning Target Volum)

Planleggingsvolum

Geometrisk volum som inneholder ITV og en Setup margin som tar hensyn til antatte variasjonerfor pasientbevegelser, variasjoner i pasientopplegging og feltinnstilling.

PTV = CTV + 1,0 cm i alle retninger

Planleggingskontur: Beams-Eye-View projeksjon av PTV.

 IM (Indre margin) og SM (Setup margin)

IM og SM kan ikke summeres lineært. Totalmargin må angis spesifikt for ulike tumorlokalisasjoner.

Forberedelser

Det skal helst gjøres CT doseplan, gjerne mulitple individuelt formerte felt. Imobilisering kan være nødvendig .

Dersom mulig bør man unngå at hele omkretsen av ekstremiteten blir behandlet for å redusere risikoen for senere ødemer.


Gjennomføring

Strålebehandlingen gis som fotoner eller elektroner.

Marginal og intralesjonell kirurgi

 • Totaldosen er 42 Gy, gis hyperfraksjonert 1,5 Gy 2 ganger daglig, 5 dager i uken tilsammen 28 fraksjoner.

Inoperabel tumor

 • Totaldosen er 54 Gy hyperfraksjonert 1,5 Gy 2 ganger daglig, 5 dager i uken og tilsammen 36 fraksjoner.

Metastatisk sykdom

 • Solitær benmetastase (ikke operabel) skal ha samme strålebehandling som ved primær inoperabel tumor
 • Ved lungemetastaser ved Ewing sarkom gis total lungebestråling (TLI). Det vil si 1,5 Gy x 10, totalt 15 Gy. Dette gis helt til slutt i behandlingen, ofte 10 uker etter avsluttet kjemoterapi.
 • Smertefulle skjelettmetastaser behandles etter palliative retningslinjer, 8 Gy x 1 og 3 Gy x 10.

Oppfølging

Akutte stråleskader

Akutte stråleskader oppstår i varierende grad, avhengig av stråledose og toleranse. Eventuell stråleskade varierer utfra hvor strålefeltet er lokalisert. Noen strukturer er mer strålefølsomme enn andre.

Akutt stråleskader oppstår under strålebehandlingsperioden eller kort tid etter.

 • Rødhet i hud
 • Blemmer
 • Åpne sår
 • Manglende tilheling av hudtransplantat
 • Smerter

Senskader

Type senskader er avhengig av tumors lokalisasjon og stråledose. Noen senfølger kan være:

 • Fibrose
 • Risiko for sekundær cancer
 • Leddkontrakturer
 • Osteoporose
 • Insuffisiens fraktur

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020