oncolex logo
Utskriftsdato (19.4.2021)

BCG-instillasjon i blære


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Intravesikale blæreinstillasjonsregimer med BCG (Bacillus Calmette-Guerin) instillasjon utføres hos alle pasienter med høy risiko for tilbakefall etter transuretral reseksjon av blæren (TUR-B). Ved å installere BCG i blæren vil blæren selv starte produksjon av antistoffer, som så vil angripe kreftcellene.

 • Induksjonskur: en instillasjon per uke over 6 uker
 • Vedlikehold- oppfølgingskur: en instillasjon per uke over 3 uker

Induksjonskuren gjennomføres hos alle. Inntil 50 % av de som ikke responderer på induksjonskuren, responderer på en induksjonskur nummer to. Gjennomføring av gjentatte vedlikeholdskurer over inntil 3 år må veies opp mot tumorrisiko og tolerabilitet. Generelt bør pasienter med høy risiko tumor (TIS, T1G3) få full vedlikeholdskur. Prosedyren utføres poliklinisk. På Rikshospitalet/Radiumhospitalet praktiseres det individuell vurdering av hvor ofte, og når det skal gjennomføres vedlikeholdskur.

Indikasjoner 

 • Tre episoder med tumormanifestasjon i løpet av 18 måneder
 • Førstegangs T1G2/3
 • Primær TIS, eventuelt konkomitant TIS i flere lokalisasjoner
 • Multiple residiv ved første eller andre kontroll etter TUR-B, spesielt hvis det var multiplisitet eller primærtumor var stor  (³ 3 cm)

Mål

Behandling av overfladisk overgangsepitelkreft (Ta, T1) i blæren

 • Redusere tilbakefallsfrekvens
 • Hindre at sykdommen progredierer 

Utstyr

 • Kateteriseringsett med sterile hansker, tupfere, kompresser, pinsett, dekkstykke og pussbekken
 • Klorhexidin® 0,5 mg/ml
 • Sprøyte 50 ml
 • Natriumklorid 9 mg/ml, 50 ml
 • Overgangsslange
 • Lukket system for utblanding og instillasjon i blæren
 • Engangskateter
 • Xylocain® gel
 • Hetteglass med Onco TICE® 12,5 mg (Oppbevares i kjøleskap, tåler bare noen timer i romtemperatur)
 • Hansker, frakk, munnbind
 • Gul pose til avfall

Forberedelse

 • Dekk opp med utstyr til steril prosedyre
 • Bland Onco TICE® 12,5 mg i 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml ved hjelp av lukket overgangslange/system eller under LAF-benk
 • Be pasienten late vannet og avgi en urinprøve som stixes for eventuell UVI
 • Ved tegn til infeksjon, konferer med lege før instillasjon

Informasjon til pasienten

Under behandlingen og to uker etter

 • Sittende vannlatning for å unngå søl av urin
 • Tørke urinrørsåpningen med papir som kastes i toalettet før håndvask med vann og såpe
 • Bruke eget håndkle i hele perioden
 • Vise hensyn i omgang med personer med nedsatt immunforsvar og unngå direkte kontakt (for ikke å overføre BCG-smitte)
 • Ved samleie skal menn bruke kondom

Ellers gis generell informasjon om behandlingen og mulige bivirkninger/plager.


Gjennomføring

 • Sett inn kateteret etter steril prosedyre
 • Tøm urinblæren
 • Sett overgangsslangens katetertipp inn i kateteret
 • Innstiller BCG-oppløsningen fra sprøyten, væsken settes rolig inn over cirka to minutter
 • Trekk ut kateteret
 • Legg alt brukt utstyr i gul pose og i risikoavfall

Oppfølging

 • Pasienten kan reise hjem etter behandlingen
 • Oppløsningen skal holdes inne i blæren i to timer (om han/hun greier det)
 • Deretter vannlatning

Observasjoner

 • Hyppig og sviende vannlatning de første dagene etter hver behandling er vanlig
 • Lett blodtilblandet urin kan forekomme
 • Influensalignende symptomer, oftest samme dag og dagen etter

Av og til opplever pasienten så store birvirkninger/plager at behandlingen må avsluttes.

Kontroller 

 • De første årene etter avsluttet behandling følges pasienten med cystoskopikontroller hver tredje måned
 • Videre kontroller vurderes individuelt