oncolex logo
Utskriftsdato (30.10.2020)

Spinalpunksjon for diagnostikk og intrathekal administrering av cytostatika


Fagansvarlig Harald Holte
Onkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

En bør om mulig unngå å spinalpunktere ved:

 • Trombocyttverdier < 30 000 (gi først trombocytt-transfusjon)
 • Ved INR-verdier > 1,8. Gi eventuelt først octaplas eller konakion, men vei dette mot risiko ved opphevet antikoagulasjon. Effekten av konakion kommer først dagen etter. 
 • Ved lavmolekylært heparin kombinert med en platehemmende faktor, som Albyl-E®, Plavix®, Tielid®, ReoPro®, Aggrastat®. Konferer eventuelt med hematolog.
 • Dissiminert intravaskulær koagulasjon
 • Ved pågående fibrinolytisk behandling eller der slik behandling er avsluttet mindre enn 2 døgn tidligere
 • Hemofili C – Konferer med hematolog
 • Fullheparinisering

Indikasjoner

 • Diagnostisk ved mistanke om sykdom i hjerne eller hjernehinner
 • Cytostatikabehandling intrathekalt, enten profylaktisk eller ved påvist sykdom

Mål

 • Diagnostisere sykdom i spinalvæske
 • Behandle og forebygge sykdom og/eller CNS-affeksjon

Utstyr

 • Skiftesett
 • Lumbalnål 
 • Introducernål 
 • Plaster
 • Sterile hansker
 • Bredspektret antiseptikum
 • Lokalanestetikum
 • 2 ml sprøyte med kanyle
 • Eventuelt 2 sterile 10 ml prøveglass (eventuelt flere v/behov) hvis det skal tas prøver av spinalvæsken
 • Dekkestykke

Forberedelser

 • Informer pasienten om hvorfor og hvordan undersøkelsen skal gjøres.  
 • Oftalmoskoper pasienten før spinalpunksjonen hvis det er mistanke om forøket intrakranielt trykk.
 • Kontroller eventuell cytostatika umiddelbart før punksjonen.

 


Gjennomføring

 • Pasienten ligger på siden i maksimalt flektert stilling eller sitter fremoverbøyd på sengekanten (”skyter katterygg”) - i denne stillingen blir ligamentum flavum tilgjengelig
 • Hjelp pasienten til å bli liggende i denne stillingen under hele undersøkelsen
 • Vask området med klorhexidin
 • Trekk en linje mellom hoftekammenes høyeste punkter - denne linjen krysser ryggraden rett over L4
 • Merk av området med en penn
 • Ved behov settes lokalbedøvelse
 • For å unngå duralekkasje, anbefales det å bruke tynn nål (25 G, det vil si 0,5 mm eller tynnere)
 • Injiser lumbalnålen mellom L3 og L4 (eller L4 og L5). Nøyaktig identifisering av injiseringsstedet er vanskelig.
 • Nålen stikkes inn på midtlinjen eller sideveis og vinkles horisontalt og sagittalt, tilstrekkelig til å komme gjennom ligamentum flavum i eller svært nær midtlinjen
 • Rimelig konstant motstand merkes i vevet inntil man treffer ligamentum flavum, som kan by på noe større motstand
 • Når nålen kommer inn i epiduralrommet merkes mindre motstand (som et lite ”knepp”) - avstand hud–durasekk er vanligvis 40–50 mm
 • Gå forsiktig videre gjennom dura-arachnoid mater
 • Dra forsiktig ut mandrengen og sjekk om det kommer spinalvæske - gjør dette sterilt, slik at det kan det gjentas om man er usikker på om man har gått inn på riktig sted
 • Dråpetakten på spinalvæsken som kommer ut overskrider sjelden 1 dråpe per sekund
 • De første dråpene lar man dryppe fritt da de kan være blodtilblandet etter stikkingen
 • Etter at ønsket mengde spinalvæske er tappet ut til eventuell prøve, kan cytostatika injiseres
 • Nålen fjernes og plasteret settes på
 • Pasienten hjelpes tilbake til flatt leie

Celletelling og undersøkelse med hensyn til protein og glucose

 • 1 rør (uten tilsetning) med minimum 20 dråper (1 ml) merket spinalvæske til glucose, protein og celler
 • 1 rør med minimum 60 dråper (3 ml) til cytologi og flowcytometri

 


Oppfølging

Pasienten ligger flatt med overkroppen senket 20 grader i 2 timer når han/hun har fått cytostatika intrathekalt. Deretter skal pasienten ligge vannrett i 2 timer for å unngå hodepine.

Ved hodepine

 • Flatt sengeleie til hodepinen er gått over
 • Rikelig væsketilførsel
 • Paracetamol som smertestillende (hvis ikke kontraindikasjoner)
 • Eventuelt 500 mg koffein i 1000 ml ringer over 4 timer
 • Varighet > 2-4 dager: Tett duralekkasjen med epidural ”blood patch” (kontakt anestesilege)