oncolex logo
Utskriftsdato (30.10.2020)

Cytostatika


Fagansvarlig Anna K. Winge-Main
Onkolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Kapitteloverskrift mangler!

Føflekkreft er relativt lite påvirkelig av nåværende cytostatika (20). Det er ikke vist i noen studier at cytostatika kan gi forlenget overlevelse. De fleste objektive remisjoner varer vanligvis kun opp til 5-6 måneder. Noen pasienter (3-5 %) kan imidlertid respondere meget godt med langvarige remisjoner.

Dakarbazin ble først brukt mot føflekkreft i 1975 og var i nærmere 40 år ansett som den mest effektive behandlingen for føflekkreft. Dakarbazin (DTIC) er i dag fortsatt det mest brukte cytostatikum ved disseminert sykdom og gir objektive remisjoner hos 10-20 % av pasientene (22). DTIC gis intravenøst en gang hver 3. uke. Behandlingen gir relativt lite bivirkninger. Dersom det ikke oppnås effekt etter 3 kurer bør behandlingen avbrytes. Hos pasienter med hjernemetastaser kan Temodal® vurderes i stedet for DTIC, da dette sannsynligvis penetrerer blod-hjernebarrieren bedre (14). Temodal® tas som tabletter en gang daglig i 5 dager hver 4. uke. Effekten er som ved DTIC (23).

Ved manglende effekt av DTIC eller Temodal® kan eventuelt andre cytostatika vurderes dersom kun cytostatika er aktuelt. Carboplatin® /Docetaxel® kan gis intravenøst hver 3. uke, men gir mer bivirkninger og ikke bedre effekt enn DTIC. Vinblastin gis intravenøst en gang pr. uke og cirka 7-10 % av pasientene har effekt av behandlingen. Det samme gjelder Docetaxel® (intravenøst ukentlig) og Lomustin® (CCNU) som tas som tabletter en gang hver 6. uke.

Ved inoperable lokale residiv i slimhinner og/eller systemisk sykdom i slimhinner er det aktuelt å forsøke medikamentell behandling. Regimene er de samme som for føflekkreft i hud.