oncolex logo
Utskriftsdato (20.4.2021)

Cytostatikakurer


Topotekan kur


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Topotekan kur gis ved platinaresistent kreft i eggstokk/ eggleder, kreft i livmorhals og kreft i bukhinne.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Ny kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 5 dager

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.


Gjennomføring

Kvalmeregime

 • Bør vurderes for hver pasient. Behovet kan variere.
 • Ondansetron 16 mg tablett gis en time før kur.

Hydrering/sidedrypp

 • 250 ml NaCl 9 mg/ml

Kur

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
Topotekan 1,0 mg/m2 1,0 mg/m2  1,0 mg/m2 1,0 mg/m2 1,0 mg/m2
 • Topotecan (Hycamtin®) blandes ut i 50 ml NaCl 9 mg/ml

 • Infusjonstid: 30 minutter

Kurens varighet: 30 minutter. Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur på dag 2, 3, 4 og 5 i forhold til dag 1.


Oppfølging

Bivirkninger

Topotecan (Hycamtin®) er benmargstoksisk. Pasientene bør instrueres i risikoen for neutropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn 1 time.

Nyrefunksjon

Topotecan bør ikke gis til pasienter med GFR < 20 ml/min. Hos pasienter med GFR 20-29 ml/min reduseres dosen til 0,75 mg/m2.