oncolex logo
Utskriftsdato (14.7.2020)

Cytostatikakurer


Paklitaksel kur ukentlig ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Paklitaksel ukentlig kan gis ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i bukhinne, livmorhalskreft og livmorkreft.

Intervall mellom kurene

 • 7 dager
 • Det kan legges inn 1 ukes pause hver 4. uke

Kurens varighet

 • 1 dag

Kontraindikasjoner

Allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i cremophor EL.

Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense bør skifte til annen  behandling overveies.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

Det tas EKG før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-bilirubin (tas ved evaluering, hver 8. kur)

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Dosereduksjon

Standard dose: 80 mg/m2

Ved syklusforlengelse på grunn av nøytropeni eller trombocytopeni reduseres dosen med 10 mg/m2.

 • Første reduksjon: 70 mg/m2
 • Andre reduksjon: 60 mg/m2
 • Ved neurologisk toksisitetgrad 2, bør det overveies å skifte til mindre neurotoksisk behandling.
 • Ved neurologisk toksisitetgrad 3–4, det vil si intolerable parestesier, markant motorisk bortfall eller paralyse, avbrytes behandlingen med paklitaksel.

Gjennomføring

Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjonen settes.

Premedisinering

 • På morgenen før kur tas Medrol® 32 mg tablett ved kur 1 og 2, 16 mg ved kur  3 og 4, deretter ingen.
 • Cetiricin 10 mg tablett senest 1 time før kur.
 • Ranitidin 150 mg tablett senest 1 time før kur.

Hydrering/sidedrypp

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml.
 • Infusjonstid: 1,5–2 timer, gis parallelt med paklitaksel. Dette er ment som et beredskapsdrypp. Trenger ikke gå inn i sin helhet når paklitaksel er ferdig. 

Kvalmeregime

Kvalme er sjelden et problem ved paklitaksel singel kur.      

 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur.

Kur

Det skal brukes spesielle PVC-frie infusjonssett samt mikrofilter. Puls og blodtrykk tas ved oppstart av paklitaksel samt 15 og 30 minutter etter start av kuren.

Medikament Dose
Paklitaksel 80 mg/m2
 • Paklitaksel blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml.
 • Infusjonstid: 1 time.

Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.

Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kur på grunn av eventuell hypersensitivitetsreaksjon. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaktisk reaksjon opphører videre behandling med paklitaksel.


Oppfølging

Bivirkninger

 • Paklitaksel kan gi neurotoksisitet, kardiotoksisitet, benmargstoksisitet og hypersensitivitetsreaksjoner.
 • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad. Kan behandles med NSAIDs/analgetica.
 • Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn 1 time.
 • Paklitaksel elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon.